تاثیر کینزیوتیپ بر قدرت عضلانی اندام فوقانی: مقاله مروری

پیام:
نوع مقاله:
مقاله مروری (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

مقدمه:

 قدرت عضلانی اندام فوقانی در عملکرد ورزشکاران بسیار مهم است که می تواند با استفاده از کینزیوتیپ بهبود یابد. کینزیوتیپ یک نوع تیپ الاستیک است و یکی از اثرات آن، کمک به افزایش قدرت عضلانی می باشد و نخستین بار سال 1970 در ژاپن مورد استفاده قرار گرفت. کینزیوتیپ به سرعت بین ورزشکاران رواج پیدا کرد و استفاده از آن بعد از المپیک سال 2008 به طور قابل توجهی افزایش یافت و از آن زمان در مورد اثرات مختلف آن سوالاتی مطرح شده است. پژوهش حاضر مطالعات را جهت بررسی میزان اثر کینزیوتیپ بر قدرت عضلانی اندام فوقانی ورزشکاران مورد بررسی قرار داد.

روش ها

برای انجام این تحقیق، مقالات انگلیسی چاپ شده در بانک های اطلاعاتی Scopus، Cochrane Library، Medline، PubMed، PEDro، ScienceDirect، Up-to-date و Google Scholar جستجو شدند. در این جستجو که محدود به مطالعات سال های 2016 تا 2020 بود، از کلید واژه های «Kinesiology، Tape، Strength، Tape، Elastic، Tape، Muscle، Tape، Atheletic، Tape، Kinesiotape» استفاده شد.

یافته ها

از میان حدود 47 مقاله مرتبط با موضوع، 21 مقاله برای بررسی وارد پژوهش گردید که بر اساس نتایج مطالعات، به دو دسته تقسیم شدند؛ دسته اول مقالاتی که نتایج آن ها نشان می داد کینزیوتیپ به تنهایی بر افزایش قدرت عضلانی اندام فوقانی ورزشکاران موثر است و دسته دوم مقالاتی که نتایج آن ها گزارش کرد کینزیوتیپ بر روی شاخص های دیگری همچون دامنه حرکتی و خستگی موثر می باشد و بر قدرت عضلات اندام فوقانی ورزشکاران تاثیری ندارد.

نتیجه گیری

کینزیوتیپ باعث ایجاد تغییرات مثبت در عملکرد و توانایی های ورزشکاران می شود. علاوه بر این، باعث تغییر در زمان بندی فعالیت عضله و کاهش زمان رسیدن به حداکثر فعالیت عضله می شود. همچنین، اثر کینزیوتیپ بر روی فعالیت های عضلات مختلف بستگی به نحوه استفاده از کینزیوتیپ دارد و اگر در شرایط صحیح استفاده شود، می تواند موثرتر باشد.

زبان:
فارسی
صفحات:
256 تا 265
لینک کوتاه:
magiran.com/p2535061 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 750,000ريال می‌توانید 50 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 50 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!