مقایسه ذهن آگاهی و اضطراب سلامت در زنان مبتلا به سرطان پستان و افراد سالم

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

مقدمه :

در دنیای امروز، سرطان یکی از مهم ترین عوامل مرگ و میر به شمار می رود. این بیماری بسته به درجه پیشرفت آن، اختلالاتی در عملکرد طبیعی فرد ایجاد می کند. به طور کلی، دریافت تشخیص سرطان برای بیماران با اضطراب زیادی همراه است و واکنش های متفاوتی از جمله افزایش میزان نشخوار فکری و کاهش تاب آوری را در آنان برمی انگیزد. پژوهش حاضر با هدف مقایسه ذهن آگاهی و اضطراب سلامت در زنان مبتلا به سرطان پستان و افراد سالم انجام شد.

روش ها

این مطالعه، توصیفی از نوع علی- مقایسهای بود و جامعه آماری آن را کلیه زنان مبتلا به سرطان پستان که در بیمارستان ولی عصر (عج) زنجان تحت درمان قرار داشتند و افراد عادی تشکیل داد. نمونه های تحقیق متشکل از 200 نفر از بیماران مبتلا به سرطان و 200 نفر از افراد عادی بود که از طریق همتاسازی به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده، پرسش نامه پنج وجهی ذهن آگاهی (Five Facet Mindfulness Questionnaire یا FFMQ) و مقیاس اضطراب سلامت (Health Anxiety Inventory-18 یا HAI-18) بود. داده ها با استفاده از آزمون MANOVA در نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

یافته ها

بین ذهن آگاهی در دو گروه مبتلا به سرطان و افراد سالم تفاوت معنی داری وجود داشت (050/0 > P). بین اضطراب سلامت نیز در دو گروه تفاوت معنی داری مشاهده گردید (050/0 > P).

نتیجه گیری

می توان چنین نتیجه گیری کرد که بیماران مبتلا به سرطان، به دلیل خودگویی های منفی و بالا بودن سطح اضطراب ناشی از مسایل جسمی، روان شناختی و اجتماعی، ذهن آگاهی کمتر و اضطراب سلامت بالاتری نسبت به افراد سالم دارند.

زبان:
فارسی
صفحات:
314 تا 320
لینک کوتاه:
magiran.com/p2535068 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 750,000ريال می‌توانید 50 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 50 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!