بازنگری معرفتی سرفصل آموزش معماری دوره کارشناسی با تکیه بر تئوری دیده بانی (فلسفه مضاف)

نویسنده:
پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

علم معماری اسلامی مجموعه گزاره های نظام مندی است که باید بر اساس نظریه های مختلف در حوزه معماری اسلامی شکل بگیرد. امروزه پژوهشگران در حوزه تولید علم معماری اسلامی، در گام اول یعنی تولید نظریه قرار دارند که اولین رکن فرآیند در حوزه تولید علم است. لذا نظام آموزش عالی کشور بایستی بستر و ظرفیتی را فراهم نماید که ساز و کار نظریه پردازی در دانشگاه ها نظام مند و در مسیر درست قرار گیرد. به نظر می رسد اصلاح سرفصل های آموزشی مبتنی بر رویکردهای تولید نظریه در علوم انسانی در تحقق این امر مفید باشند. بر این اساس پژوهش حاضر سعی دارد با روش توصیفی -تحلیلی به معرفی و بهره گیری یکی از این رویکردها به نام فلسفه مضاف (تیوری دیده بانی) به بازنگری سرفصل آموزشی معماری دوره کارشناسی جهت ایجاد ظرفیت نظریه پردازی بپردازد و در این راستا طبقه بندی دروس نظری معماری به دو رویکرد تاریخی و منطقی و جدا سازی علم معماری و اثر معماری در هریک از رویکردها را ضروری دانسته و برقراری ارتباط بین دو رویکرد را به عنوان هدف اصلی دروس نظری پیشنهاد می نماید.

زبان:
فارسی
صفحات:
721 تا 756
لینک کوتاه:
magiran.com/p2535368 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 750,000ريال می‌توانید 50 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 50 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!