ارائه چارچوبی جهت شناسایی مزیت رقابتی سازمان های کوچک و متوسط تولیدی در شرایط عدم قطعیت

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

هدف :

در این قسمت اهمیت موضوع مطالعه و هدف اصلی آن آورده می شود و به اصطلاح لزوم انجام آن تحقیق به اختصار بیان می شود.  سازمان های کوچک و متوسط در بخش تولید و خدمات غالبا با رقابت شدیدی روبرو هستند. در نتیجه این رقابت تعداد سازمان های کوچک و متوسطی که در بازار می توانند دوام بیاورند و به توسعه کسب وکار خود بپردازند رو به کاهش است. لذا هدف اساسی مدیریت استراتژیک در این گونه سازمان ها شناسایی قابلیت ها و شایستگی هایی است که بتواند توان رقابتی این سازمان ها را بیفزاید و مزیت های رقابتی آن ها را  برای دوام در بازار تعیین کند. ازآنجایی که شایستگی محوری منجر به ایجاد مزیت رقابتی برای سازمان می شود، بنابراین لازم است تا شایستگی های محوری سازمان هایی کوچک و متوسط در بخش تولیدی که زمینه تحقیق این مقاله است شناسایی و اولویت بندی شود. بدین منظور این مقاله به ارایه چارچوبی جهت شناسایی شایستگی های محوری و متعاقبا مزیت رقابتی سازمان های کوچک و متوسط تولیدی در شرایط عدم قطعیت فازی می پردازد.

روش شناسی پژوهش: 

در این راستا ابتدا برخی از مهم ترین شایستگی های محوری سازمان ها که در ادبیات تحقیق به آن توجه بیشتری شده است استخراج می شود و سپس با استفاده از تکنیک تاپسیس فازی توسعه یافته گروهی اقدام به اولویت بندی آن ها می شود. داده های تحقیق از طریق پرسشنامه جمع آوری شده است و جامعه آماری نیز 12 نفر از مدیران سازمان های کوچک و متوسط تولیدی می باشد.

یافته ها

نتایج حاصل از این تحقیق می تواند مدیران سازمان های کوچک و متوسط تولیدی را در فرآیندهای تصمیم گیری به خصوص درزمینه مدیریت استراتژیک جهت تعیین مزیت رقابتی یاری نماید. یافته های تحقیق نشان می دهد که شایستگی های محوری خدمات مشتری و تبلیغات به عنوان "مزیت رقابتی" در سازمان های کوچک و متوسط تولیدی تلقی می شود.

اصالت/ارزش افزوده علمی:

 به معنای کاری است که شما انجام می‎دهید و از دیدگاه خود شما است، اگرچه ممکن است برای حمایت از استدلال خود از کارهای تحقیقاتی دیگران استدلال کنید.

زبان:
فارسی
صفحات:
515 تا 529
لینک کوتاه:
magiran.com/p2535385 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!