ارزیابی کارایی دوسطحی در شبکه های ستاره ای متمرکز

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

هدف:

 مقاله به بررسی ساختارهای شبکه ای ستاره ای با مدیریت متمرکز می پردازد و مدل هایی جهت ارزیابی کارایی چنین ساختارهایی ارایه می دهد. علی رغم کاربرد و اهمیت زیاد، چنین ساختارهایی در تحلیل پوششی داده ها موردمطالعه قرار نگرفته اند.

روش شناسی پژوهش:

 از روش تحلیل پوششی داده ها برای مدل سازی استفاده می شود و یک روش دوسطحی برای ارزیابی کارایی در این نوع از شبکه ها پیشنهاد می شود.

یافته ها

مدل ها در دو شکل مضربی و پوششی توسعه داده می شوند. فرمول های لازم برای تجزیه کارایی و تصویرسازی واحدهای تصمیم گیرنده ارایه می گردند. برخی نتایج با استفاده از تحلیل نظری و عددی ثابت می گردند.

اصالت/ارزش افزوده علمی:

 نحوه ارزیابی ساختار شبکه ای ستاره ای که در بسیاری از مسایل دنیای واقعی دیده می شود معرفی و پایه گذاری می گردد. تکنیک های پیشنهادی، بحث های نظری و روش های تحلیلی کمک موثری به توسعه تحلیل پوششی داده ها و کاربردهایش می نماید.

زبان:
فارسی
صفحات:
596 تا 609
لینک کوتاه:
magiran.com/p2535390 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 750,000ريال می‌توانید 50 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 50 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!