بررسی اثربخشی و سلامت قرص ان-استیل سیستئین و مقایسه آن با نمونه خارجی در کنترل علائم ریوی ناشی از سولفور موستارد در جانبازان شیمیایی استان قزوین

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

زمینه و هدف :

سولفور موستارد به عنوان یکی از معروفترین مواد شیمیایی جنگی است که باعث آسیب ریوی مزمن می شود. استرس اکسیداتیو به عنوان پاتوژنز اصلی آن معرفی شد ه است. هدف از این مطالعه معرفی قرص آنتی اکسیدان ان-استیل سیستیین (NAC) ایرانی به عنوان درمانی موثر در آسیب ریوی مزمن ناشی از گاز خردل می باشد.

روش ها

روش مطالعه از نوع کارآزمایی بالینی دوسوکور طراحی گردید. در این بررسی تعداد 85 بیمار با آسیب ریوی مزمن ناشی از سولفور موستارد از جانبازان شیمیایی استان قزوین به مدت چهار ماه در فاصله سال های 1395-1394 به صورت تصادفی یکی از قرص های NAC ایرانی (اسلیت) یا NAC خارجی (فلویموسیل) را با دوز 1200 میلی گرم در روز دریافت کردند و علایم بیماران از طریق پرسشنامه های تنگی نفس، سرفه و خلط (BCSS) ، امتیاز اصلاح شده در پژوهش پزشکی (MMRC)، تست ارزیابی بیماری انسدادی ریه (CAT)، تست ارزیابی التهاب بینی(RCAT)  و شاخص علامت برگشت غذا از معده به مری (RSI) و اندکس های اسپیرومتریک و عوارض مصرف داروها در گروه ها مقایسه شد.

یافته ها

با توجه به نتایج به دست آمده از طریق پرسشنامه های ذکر شده و مقایسه P-value  حاصل شده در مورد علایم بالینی به نظر می رسد که در هر دو گروه اسلیت (41 بیمار) و فلویموسیل (44 بیمار)، هر دو دارو در بهبود نمرات کلی BCSS، MMRC، CAT و RSI (به جز RCAT) به طور موثر نقش داشتند. لازم به ذکر است، تفاوت معناداری بین اسلیت و فلویموسیل از نظر فراوانی عوارض مصرف در این بررسی دیده نشد.

نتیجه گیری

نتایج حاصل از این بررسی نشان می دهد که هر دو دارو آنتی اکسیدان NAC ایرانی و خارجی باعث بهبود اکثر علایم بالینی ریه خردلی می شوند. همچنین اثرات آنتی ریفلاکس برای NAC در این مطالعه برای اولین بار مشاهده گردید. دوز اسلیت 1200 میلی گرم در روز برای موثر بودن اثرات آنتی اکسیدانی کفایت می کند.

زبان:
فارسی
صفحات:
1619 تا 1629
لینک کوتاه:
magiran.com/p2535475 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!