مدل سازی شدت تصادفات وسایل نقلیه با عابرپیاده با استفاده از رگرسیون لجستیک چندگانه

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
زمینه و هدف

با افزایش تعداد تصادفات رانندگی در سطح جهان، ایمنی ترافیک به یک موضوع مهم عمومی تبدیل شده است. تصادفات با عابرپیاده در مقایسه با انواع دیگر تصادفات، سطح شدت بالاتری دارد. از این رو بایستی عوامل بالقوه تاثیرگذار بر سطوح مختلف شدت این نوع تصادفات شناسایی شود تا اقداماتی متناسب با هر یک از عوامل صورت گیرد.

روش

در این مقاله از مدل رگرسیون لجستیک چندگانه (MNL) برای شناسایی عوامل موثر در شدت تصادف وسایل نقلیه با عابرپیاده استفاده شده است. داده های تصادفات عابرپیاده سامانه اطلاعات ایمنی راه (HSIS) ایالت کالیفرنیا از سال 2015 تا 2017 در این مقاله مورد استفاده قرار گرفته است. شدت آسیب با استفاده از مقیاس KABCO تعریف شده و به پنج سطح طبقه بندی می شود: آسیب کشنده (K) و 4 سطح آسیب دیدگی شامل: آسیب شدید یا ناتوان کننده (سطح 1، (A))، آسیب غیرناتوان کننده یا آسیب دیدگی متوسط (سطح 2، (B))، آسیب دیدگی کم یا ممکن (سطح 3، (C)) و بدون آسیب (سطح 4، (O)).

یافته ها:

نتایج نشان می دهد عواملی که احتمال مرگ ومیر و صدمات جانی را به میزان قابل توجهی افزایش می دهند، عبارت اند از: سن رانندگان (26 تا 65 و بالای 65 سال)، روزهای کاری هفته، میانگین سالانه ترافیک روزانه (AADT) کم و متوسط، ساعات اوج صبح و ساعات غیر اوج روز شرایط و وضعیت روشنایی نور روز.

نتیجه گیری:

 مدل توسعه یافته و نتایج تحلیل، راه کارهای موثری را برای کاهش شدت تصادفات وسایل نقلیه با عابرپیاده و بهبود عملکرد ایمنی سامانه ترافیک ارایه می دهد. نتایج این مطالعه می تواند برای شناسایی عوامل تصادفات عابرپیاده در دنیای واقعی مفید باشد. هم چنین کارشناسان و مسیولان حوزه ایمنی راه می توانند از نتایج این مطالعه جهت بهبود وضع ایمنی عابران پیاده اقدام کنند.

زبان:
فارسی
صفحات:
1 تا 34
لینک کوتاه:
magiran.com/p2535526 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 750,000ريال می‌توانید 50 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 50 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!