الگوی مدیریت ایمنی ترافیک با تاکید بر نقش پلیس راهنمایی و رانندگی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
زمینه و هدف

جلوگیری از تکرار تصادفات، نیازمند سازوکار مدیریتی است تا با به کارگیری هدفمند منابع انسانی و مادی در بهبود ایمنی کاربران تلاش کند. طراحی الگوی مدیریت ایمنی ترافیک یکی از مهم ترین مسایل در پیشگیری از تصادفات است؛ لذا انجام پژوهش مذکور ضروری به نظر می رسد. از این رو، هدف از این پژوهش، طراحی این الگو است.

روش

رویکرد مطالعه، تحقیق کیفی و با روش گراندد تیوری انجام شد. داده ها از طریق مصاحبه های نیمه ساختارمند جمع آوری و مطالعه تا اشباع داده ها ادامه یافت. تجزیه و تحلیل داده ها به طور مستمر و هم زمان با جمع آوری داده ها با استفاده از روش مقایسه مداوم صورت گرفته و برای اطمینان از صحت تجزیه و تحلیل داده ها، جلسه مصاحبه گروهی متمرکز برگزار شد.

یافته ها: 

نقش پلیس در مدیریت ایمنی ترافیک، نقش دستگاه های اجرایی اثربخش بودن مدیریت ایمنی در کاهش حوادث ترافیکی، وجود نهاد راهبر، تعریف وظایف دستگاه ها در مدیریت ایمنی ترافیک، هماهنگی بین دستگاه های موثر در ایمنی ترافیک، تدوین شیوه نامه ها، ساختار مدیریت ایمنی و اختصاص بودجه به عنوان عوامل تاثیرگذار بر الگو مدیریت ایمنی ترافیک شناسایی شدند. 

نتیجه گیری:

 با به کارگیری و اجرای راه کارهای مدیریت ایمنی ترافیک و با برطرف کردن موانع می توان باعث بهبود وضعیت و عملکرد مدیریت ایمنی ترافیک در کشور شد که نقش به سزایی در کاهش تلفات انسانی مادی و آسیب های سوانح ترافیکی خواهد داشت.

زبان:
فارسی
صفحات:
35 تا 62
لینک کوتاه:
magiran.com/p2535527 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 750,000ريال می‌توانید 50 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 50 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!