تعیین وضعیت موتورهای دیزلی با به کارگیری شبکه عصبی و تحلیل نتایج آنالیز روغن

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:

باید توجه داشت که در فرآیند تحلیل و تفسیر نتایج آنالیز روغن، مسایلی نظیر تحقیق و بررسی کارکرد فرسایشی موتورها و ارزیابی و تحلیل رابطه بین وضعیت نهایی موتور و وضعیت مولفه‌های مورد تحلیل در آنالیز روغن، پرداخته می‌شود. تحلیل و بررسی این موضوع که مولفه‌های موثر در تحلیل وضعیت موتور، کدام و میزان تاثیر آن‌ها چقدر است، موردبررسی قرار می‌گیرد. شاخص‌های موردمطالعه در آنالیز روغن عبارت‌اند از: فلزات فرسایشی نظیر آهن، آلومینیوم، سرب، مس، قلع، کروم ،PQ ، ویسکوزیته، سیلیسم.در این مقاله با جمع آوری منابع اطلاعات از نتایج آنالیز روغن موتور دیزلی،ابتدا با استفاده از شبکه عصبی پرسپترون به پیش بینی وضعیت نهایی موتور پرداخته سپس با توجه به نتایج آنالیز روغن تحلیل و تشخیص خبره را برای هر نمونه به دست اورده و پس از باز کردن موتور و مشاهده وضعیت نهایی موتور نتیجه گرفته شد که نتایج تحلیل خبره و پیش بینی انجام شده به صورت معنی داری با وضعیت نهایی موتور مطابقت دارد.

زبان:
فارسی
صفحات:
34 تا 42
لینک کوتاه:
magiran.com/p2536248 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!