بررسی نقش صله رحم در حفظ پیوندهای اجتماعی و آسیب های ناشی از قطع آن از دیدگاه نهج البلاغه با رویکرد مقایسه ای با جوامع امروزی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

یکی از عناصر مهم و کلیدی سبک زندگی سالم، ارتباط سالم و موثر با خویشاوندان است که از آن به «صله رحم» تعبیر شده است؛ سنت حسنه ای که علی رغم اینکه در منابع مختلف به وفور و با تعابیر گوناگون بر رعایت آن تاکید و تصریح شده، بخصوص در جوامع امروزی مورد غفلت قرار گرفته است. این تحقیق درصدد است با رجوع به کتاب نهج البلاغه به این پرسش ها پاسخ دهد که صله رحم چه جایگاهی در نظام روابط اجتماعی دارد و آثار فردی و اجتماعی آن در فرو کاستن از آسیب های اجتماعی چیست و پیامدهای قطع آن کدام است؟ اهمیت توجه به موضوع صله رحم و تقویت روابط خویشاوندی در حفظ وحدت اجتماعی و سلامت جامعه، ضرورت تحقیق حاضر را روشن می سازد. روش این پژوهش تحلیل محتوای متنی است و یافته‏ های آن بیانگر اهمیت فوق العاده صله‏ رحم به ویژه نسبت به والدین در نهج ‏البلاغه است که با ارایه ضوابطی بر روابط خویشاوندی از قبیل محبت، بخشش و یاری ‏رسانی باعث استحکام روابط خویشاوندی شده، در نتیجه موجب تقویت ارکان جامعه و فقرزدایی می گردد و عدم توجه به آن واژگونی ارزش‏ ها را در جامعه به دنبال دارد.

زبان:
فارسی
صفحات:
71 تا 91
لینک کوتاه:
magiran.com/p2536381 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 750,000ريال می‌توانید 50 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 50 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!