ضرورت تقویت تاب آوری بخش کشاورزی در حفاظت خاک وآب

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

وقوع سیل و فرسایش خاک ازجمله مخاطرات ناگواری است که هرساله باعث بروز صدمات و خسارات بسیار زیاد و جبران ناپذیر به محیط طبیعی و پدیده های انسان ساخت می شود. با توجه به اهمیت بخش کشاورزی در اقتصاد کشور و هم چنین تامین مواد غذایی افراد جامعه، برای پایداری کشاورزی، بایستی بر میزان منابع قابل دسترس بخش کشاورزی و عوامل موثر بر تصمیم گیری و تخصیص منابع، تاکید ویژه‎ای شود. اگرچه توجه به مقوله تاب‏آوری در بخش کشاورزی امری مهم محسوب می شود ولی مطالعات موجود در ارتباط با ارتقاء تاب آوری در بخش کشاورزی در مقابل سیل و مهار فرسایش خاک بسیار اندک هستند. بر همین اساس، پژوهش حاضر باهدف شناسایی راه کارهای بهبود تاب آوری کشاورزی در برابر سیل ضمن این که به بررسی اهمیت تاب آوری، اثر سیل بر کشاورزی و امنیت غذایی پرداخته، درنهایت راه‎کارهایی برای تقویت تاب‏آوری بخش کشاورزی از طریق مقابله با سیل و حفاظت خاک وآب ارایه داده است. نتایج حاصل از این پژوهش مروری می تواند مبنایی علمی و کلیدی برای پژوهش گران، مسیولان اجرایی و مدیران بخش کشاورزی کشور قرار گیرد و هم چنین به کشاورزان کمک خواهد نمود تا شیوه های مدیریتی متفاوتی را برای مقابله با انواع مخاطرات به خصوص سیل و فرسایش خاک در نظر بگیرند.

زبان:
فارسی
صفحات:
67 تا 77
لینک کوتاه:
magiran.com/p2536812 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 750,000ريال می‌توانید 50 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 50 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!