تبیین دیدگاه کادر درمان از پرداخت مبتنی بر عملکرد در بیمارستان های منتخب استان لرستان: یک مطالعه کیفی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
مقدمه

پیاده سازی سیستم پرداخت مبتنی بر عملکرد به عنوان یک عامل مهم و تاثیر گذار بر ارتقای بهره وری کارکنان مورد توجه قرار می گیرد، که موجب افزایش میزان رضایت و عدالت سازمانی خواهد شد. پرداخت های مبتنی بر عملکرد در واقع پاداش های مادی را به عملکرد فردی، گروهی یا سازمانی و یا ترکیبی از این سه مرتبط می سازد. این مطالعه با هدف تبیین دیدگاه کادر درمان از پرداخت مبتنی بر عملکرد در بیمارستان های منتخب استان لرستان انجام شد.

روش بررسی

این مطالعه از نوع مطالعات کیفی می باشد که با رویکرد تحلیل محتوا در سال 1400 در بیمارستان های منتخب استان لرستان انجام شد. جامعه آماری 14 نفر از کارکنان درمانی و ستادی بودند که به روش نمونه گیری هدفمند انجام شد. نمونه گیری تا زمان اشباع داده ها ادامه داشت. تحلیل داده با استفاده از تحلیل محتوای قراردادی انجام شد.

یافته ها

پس از تحلیل داده ها 2 بعد اصلی (عوامل سازمانی، عوامل فردی و درونی) و 6 بعد فرعی (عادلانه بودن سیستم پرداخت؛ کمیت کار؛ کیفیت کار؛ پرداخت بر اساس کار و تلاش؛ انگیزش و علاقه مندی؛ تعهد و پایبندی) استخراج شدند.

نتیجه گیری

با توجه به موثر بودن اجرای طرح پرداخت مبتنی بر عملکرد بر درآمد بیمارستان ها می توان اظهار داشت که این طرح تاثیر مثبتی بر عملکرد کارکنان بیمارستان ها داشته و موجب فعالیت بیشتر آنان در بیمارستان ها، ارایه خدمات بهتر و در مجموع بهبود اثربخشی شده است. بنابراین، به مسیولان و مجریان طرح پرداخت مبتنی بر عملکرد در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی پیشنهاد می شود اجرای آن را به صورت گسترده تر در سایر استان ها دنبال کنند.

زبان:
فارسی
صفحات:
222 تا 229
لینک کوتاه:
magiran.com/p2536981 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!