تحلیل الشخصیه الرئیسه لراویه "کوابیس بیروت" علی اساس نظریه جاک لاکان النفسیه

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
لقد اهتم الباحثون بالتحلیل النفسی للاعمال الادبیه کثیرا، وفی هذا الصدد، تم الاهتمام بعدید من النظریات والمدارس، بما فی ذلک نظریه لاکان النفسیه والذی یعتقد ان ضمیر اللاوعی البشری له ثلاثه انظمه خیالیه ورمزیه وواقعیه وینبغی القیام بفحصها لمعرفه هذا الضمیر. یسعی کتاب هذا المقال إلی دراسه روایه "کوابیس بیروت" لغاده السمان، وفقا لنظریه لاکان النفسیه معتمدین علی المنهج الوصفی-التحلیلی بهدف الحصول علی قراءه جدیده لمستویاتها العمیقه والتحلیل النفسی لشخصیتها الرییسه. ومن اهم النتایج التی توصلت إلیها المقاله ان الروایه تتناسب تماما مع الانظمه التی یعبر عنها لاکان لضمیر اللاوعی. والنظام الذی تقع فیه الراویه، ای ساحه المعرکه، یتوافق مع الخصایص التی ذکرها للنظام الرمزی، وان تناقض الراویه وعدم تکیفها مع البییه واهل الاسره وقیم المجتمع کلها توکد علی صحه ما نذهب إلیه، وان الراویه هی شخصیه ذهانیه تدخل العالم الخیالی بذکریات زوجها، لکنها فی النهایه لا تستطیع تحمل الوضع الراهن وتهرب من العالم الرمزی، کما ان الحیاه الجدیده التی تفکر فیها تمثل الجانب الحقیقی الذی حلمت به.
زبان:
عربی
صفحات:
57 تا 78
لینک کوتاه:
magiran.com/p2537090 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 750,000ريال می‌توانید 50 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 50 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!