نفوذ و بحران جمعیتی جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر دو دهه اخیر

نویسنده:
پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:

 کاهش جمعیت در سالهای اخیر و کاهش نرخ باوری میانگین خانواده های ایرانی در شرایط کنونی، یکی از دغدغه های مهم امام خامنه ای و مسیله ای که ذهن پژوهشگران متعهد و مسوولین دلسوز را به خود مشغول نموده است. کاهش نرخ باروری طی 20 سال گذشته حیرت انگیز و معادل 70 درصد می باشد. این میزان یکی از چشمگیرترین آمارهای کاهش باروری در نیم قرن اخیر است. این مقاله با استناد به نظر کارشناسان و متون کتابخانه ای و با روش توصیفی- تحلیلی وهدف کاربردی انجام شده است، از یک سو به توصیف تغییرات نزولی جمعیت ایران در دو دهه اخیر پرداخته است و از سوی دیگر، تبعات سیاسی - اجتماعی و امنیتی کاهش جمعیت و نفوذ غرب بویژه آمریکاییها را در این مسیله مهم را مورد مطالعه قرار می دهد؛ یافته های مقاله نشان می دهد که فرایند کاهش جمعیت بوسیله موسسات و عناصری نفوذی کماکان ادامه دارد و راه برون رفت از این چالش بزرگ توجه به دستورات دینی و سیاست های ایلاغی جمعیتی امام خامنه ای و تصویب و اجرای قوانین مربوط به مساله ضرورت افزایش جمعیت می باشد و بطور قطع حفظ بنیه دفاعی و اقتدار آینده کشورهم در گروه بهره گیری از ظرفیت های داخلی وجلوگیری از نفوذ خارجی و اجرای راهبردهای ایرانی اسلامی خواهد بود.

زبان:
فارسی
صفحات:
75 تا 100
لینک کوتاه:
magiran.com/p2537516 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 750,000ريال می‌توانید 50 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 50 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!