پرونده پژوهی رای دیوان بین المللی بر مناقشه بین واشنگتن و ماناگوئه درسال 1984

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
زمینه و هدف

دیوان بین المللی دادگستری بخشی از سیستم سازمان ملل است و باید به عنوان یک بازیگر بین المللی به تحولات روی داده در ساختار سیاسی اجتماعی جامعه بین المللی و برتری یافتن برخی از ارزشها بر اراده دولتها توجه داشته باشد. خود این سازمان در واقع، یک سیستم است که برای تضمین امنیت و رسیدن به صلح دایمی ایجاد شد. قاعده بین المللی مانند قانون داخلی از پیش نظم و نسق نیافته است؛ دیوان هم نمی تواند قانگذار باشد، ولی دیوان در تصدیق قوانین نقش اساسی دارد. از این رو، دیوان در عین اینکه قانون نمی سازد، قاعده را استخراج می کند. آنچه در این نوشتار مورد بررسی قرار گرفت، ساختارشکنی صورت گرفته توسط دیوان «در قضیه اقدامات نظامی و شبه نظامی ایالات متحده علیه نیکاراگویه» می باشد.

روش

روش تحقیق این پژوهش، توصیفی- تحلیلی است و برای گردآوری اطلاعات از منابع کتابخانه ای و اینترنتی استفاده شده است.

یافته ها و نتایج

در قضیه نیکاراگوا، دیوان در اثبات نظر خود مبنی بر عرفی بودن اصل منع توسل به زور و اصل عدم مداخله به کنوانسیونهای چندی استناد جسته و ابراز می دارد. کنوانسیون 1944 شیکاگو بر حاکمیت انحصاری و کامل یک کشور بر فراز قلمرو هوایی اش تاکید نهاده است و کنوانسیون های 1958 ژنو در مورد حقوق دریاها کنوانسیون 1982 مونته گوبی نیز در همین راستا گام برداشته اند. دیوان با استناد به کنوانسیون های فوق به این نتیجه می رسد که «مقررات کنوانسیونهای مذکور صرفا پاسخی مثبت به اصول استقراریافته و قبلی حقوق بین الملل عرفی می باشند.

زبان:
فارسی
صفحات:
193 تا 227
لینک کوتاه:
magiran.com/p2537582 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 750,000ريال می‌توانید 50 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 50 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!