نقد شبهه مبتنی بودن تربیت اسلامی بر ترس

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:

روش های تربیت دو بخش مهم از ساختار هر مکتب تربیتی است. اسلام به عنوان آخرین و جامع ترین دین، حاوی مجموعه معارف و آموزه های لازم و کافی برای صورتبندی یک مکتب تربیتی کامل و جامع است؛ گواینکه صورتبندی علمی آن هنوز آن گونه که بایسته می نماید، صورت نگرفته است. برخی از مخالفان اسلام با استناد به یکی از روش های تربیتی قرآن؛ یعنی روش انذار و تبشیر، ادعا می کنند که روش اصلی و یگانه تربیتی اسلام ترساندن و تطمیع کردن انسان ها از دوران کودکی و مبتنی بر نوعی روان شناسی حیوانی است که آزادی، کرامت و شخصیت انسان را نادیده می گیرد. در مقاله حاضر با بررسی اجمالی روش های تربیتی اسلام و تبیین اصول و روش های تربیتی آن در ارتباط با مسایل کودک و نوجوان و ارایه تبیین اجمالی از راهبردهای تربیتی توصیه شده از سوی پیشوایان دین برای سه مقطع هفت ساله، به شبهه حاضر پاسخ گفته ایم. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی تحلیلی و روش جمع آوری اطلاعات، کتابخانه ای است.

زبان:
فارسی
صفحات:
77 تا 89
لینک کوتاه:
magiran.com/p2537589 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 750,000ريال می‌توانید 50 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 50 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!