بازخوانی مشی سیاسی آیت الله العظمی عبدالکریم حائری یزدی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:

در تحلیل رفتار سیاسی علما، لازم است به زمینه ها و شرایط زمانه ایشان توجه داشت و نمی توان انتظار داشت که علما در شرایط و زمان های متفاوت در مواجهه با مسایل اجتماعی و سیاسی، عملکرد یکسانی داشته باشند. این اصل در برخورد حاج شیخ عبدالکریم حایری با رضاشاه نیز باید مورد توجه قرار بگیرد.مشی سیاسی آیت الله حایری در برابر فرد مستبد و بی منطقی همچون رضاشاه به خوبی بیانگر آن است که تدابیر هوشمندانه ایشان، در حفظ اسلام و حراست از حوزه تازه تاسیس قم بسیار موثر بوده است.گرچه مسیله کشف حجاب، امر بسیار بااهمیتی محسوب می شد، اما مهم تر از آن حفظ اساس دین و حوزه تازه تاسیس قم بود و حاج شیخ عبدالکریم حایری شدت عمل در مسیله کشف حجاب و قیام علیه حکومت را نه تنها موثر نمی دانست، بلکه با توجه به روحیات رضاشاه، آن را تهدیدی برای اساس اسلام و حوزه علمیه یافته بود.

زبان:
فارسی
صفحات:
15 تا 28
لینک کوتاه:
magiran.com/p2537594 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 750,000ريال می‌توانید 50 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 50 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!