روحانیت و مدیریت سیاسی؛ بایسته ها و چالشها

نویسنده:
پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:

ماهیت دینی نظام جمهوری اسلامی و نقش و مسیولیت روحانیت، به عنوان نهاد متولی دین و حافظ احکام و ارزش های اسلامی، ضرورت حضور روحانیت در عرصه سیاسی اجتماعی و مدیریتی را به همراه دارد. این حضور از گذشته تا به امروز همواره مورد بحث و مناقشه بوده و با بروز برخی مشکلات و کاستی ها به ویژه در چند سال اخیر تشکیک هایی در مورد آن مطرح شده است. از این رو بازخوانی ضرورت مدیریت سیاسی روحانیت و ارزیابی آن و ترسیم بایسته ها و آسیب های فراروی آن ضروری می نماید. تحلیل منصفانه از حضور روحانیت در عرصه های مدیریتی در طول حیات نظام جمهوری اسلامی بیانگر آن است که با وجود همه موانع، کاستیها و دشمنیها، روحانیت با برخورداری از اعتماد مردمی و سرمایه اجتماعی توانسته است در فراز و فرودهای مختلف و در برابر بحران ها و مشکلات، کشور را اداره کند. بحران هایی که می توانست هر نظام سیاسی را با چالش جدی و حتی خطر فروپاشی روبرو سازد و اگر روحانیت در میدان سیاسی و اجتماعی حضور نمی یافت، مشکلات به مراتب بیشتر و جدی تری فراروی نظام قرار داشت و استحاله هویت اسلامی و ارزشی نظام دور از انتظار نبود.

زبان:
فارسی
صفحات:
75 تا 92
لینک کوتاه:
magiran.com/p2537598 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 750,000ريال می‌توانید 50 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 50 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!