بررسی الگوی عوامل موثر بر استقرار مدیریت دانش در فدراسیون قایقرانی ایران

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:

هدف پژوهش حاضر بررسی الگوی عوامل موثر بر استقرار مدیریت دانش در فدراسیون قایقرانی ایران است. از این رو با به کارگیری یک رویکرد آمیخته و با بهره گیری از روش های فراترکیب و مدل سازی ساختاری تفسیری، به سنجش وضعیت بلوغ و طراحی الگوی بهینه استقرار مدیریت دانش در فدراسیون قایقرانی پرداخته شده است. در این پژوهش، از روش هفت مرحله ای سندلوسکی و باروسو (2007) استفاده گردید. شاخص های استقرار مدیریت دانش از متن مقالات منتخب استخراج گردید و به عنوان کد در نظر گرفته شد. به این ترتیب، کدها و مفاهیم شناسایی شدند. 53 کد در قالب 8 مفهوم کلی و 3 مفهوم زیربنایی شناسایی شدند که مبنای سایر بخش های تحقیق قرار گرفتند. نتایج فراترکیب منجر به شناسایی 98 زیرشاخص (کد)، 14 شاخص و 3 بعد اصلی در استقرار مدیریت دانش شد.

زبان:
فارسی
صفحات:
54 تا 69
لینک کوتاه:
magiran.com/p2537622 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 750,000ريال می‌توانید 50 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 50 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!