بررسی مقایسه ای ویژگی های فیزیکوشیمیایی هیدرولیزهای پروتئینی سارکوپلاسمیک و میوفیبریلار گربه ماهی (Pangasius sutchi) توسط هیدرولیز آنزیمی

نویسنده:
پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

پژوهش حاضر با هدف بررسی اثر هیدرولیز آنزیمی پروتیین های سارکوپلاستیک و میوفیبریلار گربه ماهی patin (Pangasius sutchi) بر ترکیبات شیمیایی، حلالیت، درجه هیدرولیز (DH)، محتوای پپتید و ترکیبات اسید آمینه مورد ارزیابی قرار گرفت و وزن مولکولی آنها انجام شد. هیدرولیزهای پروتیین سارکوپلاسمیک ماهی (SPHs) و هیدرولیز پروتیین های میوفیبریلار (MPHs) با استفاده از سه نوع پروتیاز: پاپایین، آلکالاز و فلاورزایم تولید شدند و خواص فیزیکوشیمیایی پروتیین ها و وزن مولکولی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که نوع پروتیاز بر درجه هیدرولیز (DH) تاثیر می گذارد که در آن تمام آنزیم ها در ساعت اول سرعت هیدرولیز بالایی را نشان می دهند و سپس به تدریج کاهش می یابند. نوع آنزیم و میزان DH تا حد زیادی بر ترکیب باقی مانده اسید آمینه و وزن مولکولی هیدرولیزهای پروتیین تاثیر گذاشت. ترکیب اسیدهای آمینه مختلف پروتیین ها و هیدرولیزهای آنها مشاهده شد. محتوای پپتید و پروتیین محلول هیدرولیزها با افزایش زمان انکوباسیون به طور قابل توجهی افزایش یافت. میزان بالای اسیدهای آمینه آبگریز و آروماتیک در SPH و MPH می تواند فعالیت های بیولوژیکی پپتیدها را افزایش دهد. نتایج نشان می دهد که هر دو هیدرولیزهای پروتیینی سارکوپلاسمیک و میوفیبریلار  مشتق شده از ماهی patin به دلیل وزن مولکولی پایین و اسیدهای آبگریز و آروماتیک بالا ممکن است در مواد غذایی عملکردی و مکمل ها استفاده شوند.

زبان:
فارسی
صفحات:
213 تا 226
لینک کوتاه:
magiran.com/p2537692 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 750,000ريال می‌توانید 50 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 50 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!