چالش های فعالیت بدنی زنان ایرانی در مراحل مختلف زندگی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

مقدمه:

 امروزه اهمیت فعالیت بدنی برای سلامت زنان در ابعاد مختلف، بیش از پیش نمایان شده است، اما در کشورهای مختلف چالش های فراوان و متفاوتی برای فعالیت بدنی مستمر زنان در مراحل مختلف زندگی وجود دارد. از همین رو هدف این تحقیق شناسایی، دسته بندی و بررسی تاثیر چالش های فعالیت بدنی زنان ایرانی در مراحل مختلف زندگی بود.

روش پژوهش: 

روش تحقیق نظریه داده بنیاد، رویکرد نظام مند بود. نمونه گیری از نوع نمونه گیری نظری بود. تحلیل داده ها به روش «پرسش» و «مقایسه» مستمر انجام گرفت. به منظور رسیدن به اشباع نظری ضمن بررسی متون تخصصی، با 136 خانم 7-78 ساله ایرانی که مرتب به فعالیت بدنی می پرداختند، به علاوه 17 مادر و 6 پدر، مصاحبه های نیمه ساختاریافته انجام گرفت.

یافته‎ ها:

 یافته ها نشان داد در مرحله کودکی ثانویه مشکلات مدیریتی-اقتصادی، در مرحله نوجوانی مشکلات اجتماعی-فرهنگی و مدیریتی-اقتصادی، در مرحله جوانی مشکلات اجتماعی-فرهنگی، در مرحله میانسالی کمترین مشکلات و در مرحله سالمندی مشکلات شخصی بیشترین تاثیر منفی را بر فعالیت بدنی زنان ایرانی می گذارند.

نتیجه گیری

چالش های متعدد موجب شده است فعالیت بدنی زنان ایرانی در مراحل مختلف زندگی به شدت در نوسان باشد، اما مهم ترین افت فعالیت بدنی زنان ایرانی در شروع مرحله نوجوانی رخ می دهد. با توجه به یافته های تحقیق، محققان و مدیران ورزشی برای بررسی و برنامه ریزی به منظور توسعه فعالیت بدنی زنان ایرانی باید به وجود چالش های متفاوت در هر مرحله از زندگی آنان توجه ویژه ای داشته باشند.

زبان:
فارسی
صفحات:
116 تا 133
لینک کوتاه:
magiran.com/p2537724 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 750,000ريال می‌توانید 50 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 50 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!