بررسی تطبیقی نقوش قالی ترکمن و خراسان شمالی

نویسنده:
پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:

قالی ایرانی شهرت جهانی دارد و نمونه‌های متنوع آن در هر منطقه از ایران بافته می‌شود. از میان قالی‌های اقوام مختلف ایران، قالی ترکمن و خراسان شمالی شباهت‌های زیادی به‌هم دارند. در بعضی از نمونه‌ها، شباهت بافته‌ها به‌حدی است که امکان تمایز و تشخیص تعلق آن‌ها به قومی خاص به ‌سختی میسر است. این گروه از دست‌بافته‌ها به دلیل ویژگی‌های خاص و زیبایی منحصر به ‌فرد که پرورده ذوق اصیل زن بافنده ایرانی می‌باشد، همواره مورد توجه هنردوستان است. هدف از این تحقیق، شناسایی نقوش، ترکیب‌بندی و رنگ‌بندی قالی ترکمن و خراسان شمالی و کشف نقاط اشتراک و افتراق آن‌ها است. این پژوهش به‌دنبال پاسخ‌گویی به این سوال است که چه تفاوت‌ها و شباهت‌هایی میان قالی ترکمن و خراسان شمالی وجود دارد. روش پژوهش، توصیفی - تحلیلی است که با استفاده از منابع اصیل موجود به‌صورت کتابخانه‌ای و اسنادی انتخاب شده‌اند. مقایسه نمونه‌ها نشان می‌دهد که قالی‌های این دو قوم دارای نقوش هندسی هستند که به‌صورت منظم در متن و حاشیه تکرار می‌شوند. بر این اساس، تشابه نمونه‌ها بیش ‌از نقاط افتراق آن‌ها است و آثار مورد بررسی بر اساس ویژگی‌های قالی ترکمن شکل‌گرفته است. بر اساس پژوهش حاضر، به ‌نظر می‌رسد که در دوره تاریخی خاص، اقوام خراسان بیش ‌از قبل از قالی ترکمن تاثیر گرفته و تشابه بیشتر را میان قالی اقوام پدید آورده ‌است. همچنین مهم‌ترین افتراق قالی ترکمن از قالی‌های خراسان این است که اگرچه نمونه قالی ترکمن قدمت و اصالت بیشتری دارد، تنوع نقوش از نظر موضوعی و روش‌های ترکیب‌بندی قالی خراسان بسیار بیشتر از نمونه قالی ترکمن است.

زبان:
فارسی
صفحات:
13 تا 33
لینک کوتاه:
magiran.com/p2537759 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 750,000ريال می‌توانید 50 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 50 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!