بررسی مولفه های تاثیرگذار در معماری موزه به مثابه تجربه ای از آینده (نمونه موردی: موزه آینده دبی)

پیام:
نوع مقاله:
مطالعه موردی (بدون رتبه معتبر)
چکیده:

با پیشرفت جوامع و حرکت به سمت مدرنیزه شدن، موزه‌ها نیز به سمت تکنولوژی قدم برداشته‌اند. امروزه موزه‌ها دیگر تنها به نمایش آثار تاریخی گذشته نمی‌پردازند، بلکه در تلاش هستند تا جامعه را با واقعیات کنونی آشنا کنند و ضمن حرکت به سمت جامعه‌ای مدرن‌تر و آینده‌ای پیشرفته‌تر، نقش موثرتری نسبت به گذشته ایفا نمایند. موزه‌های تکنولوژی نوعی از موزه‌های نوین هستند و به دنبال نمایش دورنمایی از آینده، همراه با تجربه عینی هستند. اهداف اصلی این پژوهش، بررسی و طبقه‌بندی موزه‌های سنتی و نوین و مقایسه آن‌ها از سه بعد کالبدی، عملکردی و اجتماعی، واکاوی شاخص‌های موثر در معماری موزه نوین و ارایه در قالب مدل مفهومی و تحلیل مولفه‌های مستخرج از مدل مفهومی در طراحی موزه آینده دبی به عنوان یک موزه نوین می‌باشد. روش پژوهش حاضر، توصیفی- تحلیلی است و گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه‌ای-اسنادی و میدانی انجام شده است. در گام نخست، مکتوبات در زمینه انواع موزه‌ها (به خصوص موزه‌های نوین) مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته، تفاوت موزه‌های سنتی و نوین مرور شده و عناصر تاثیرگذار در معماری داخلی موزه‌های نوین در قالب مدل مفهومی استخراج گشته است. سپس به منظور آشنایی با پیشرفت موزه‌های نوین، با توجه به مولفه‌های ارایه شده در مدل مفهومی، به بررسی نمونه موردی (موزه آینده دبی) پرداخته شده است. یافته‌ها نشان می‌دهد موزه‌ها به دو دسته موزه‌های سنتی و موزه‌های نوین تقسیم شده‌ و شاخص‌های تاثیرگذار در معماری موزه نوین، شامل «تکنولوژی، دوستدار محیط زیست، نور طبیعی و مصنوعی، پالت رنگ، تزیینات، فضای جمعی، سازه و تاسیسات» می‌باشند. موزه آینده دبی نیز به عنوان یک موزه نوین، با هدف دست‌یابی به پایداری از کانسپت‌های متعددی برای هر یک از شاخص‌های موزه نوین، بهره برده است و مهمترین آن‌ها، استفاده از ابزارهای مدل‌سازی پارامتریک جدید در طراحی سازه از شاخص تکنولوژی می‌باشد.

زبان:
فارسی
صفحات:
77 تا 95
لینک کوتاه:
magiran.com/p2537765 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 750,000ريال می‌توانید 50 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 50 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!