تحلیل چگونگی بازنمایی پدر در آثار براینی کمپبل (مورد مطالعاتی: پروژه پدر)

پیام:
نوع مقاله:
مطالعه موردی (بدون رتبه معتبر)
چکیده:

بررسی بازنمایی یک امر در آثار هنرمند، راهی برای یافتن جهان‌زیسته و چشم انداز او به جهان است. براینی کمپبل در «پروژه پدر» به سراغ یکی از قشنگ‌ترین و هولناک‌ترین پروژه‌های کاری‌اش رفته است. او می‌خواهد آخرین دیدارها با پدرش را ثبت کند و در عین حال، پایان پدر را به تصویر می‌کشد که می‌تواند دردناک باشد. این پژوهش می‌تواند گامی در راستای تبیین سبک زیباشناختی کمپبل باشد و «پروژه پدر» را از این منظر واکاوی کند. بر این اساس، هدف این پژوهش، تحلیل چگونگی بازنمایی پدر در مجموعه بالا است. پرسش اصلی در این پژوهش عبارت است از اینکه چگونه پدر در پروژه پدر کمپبل بازنمایی شده است؟ در این نوشتار، پس از بیان مبانی نظری و معرفی کمپبل، عکس‌های «پروژه پدر» با تمرکز بر بازنمایی پدر و نقش عکاس به عنوان دختر او تحلیل می‌شود. این پژوهش به لحاظ ماهیت، کاربردی است. روش در این پژوهش، توصیفی و تحلیلی است. گردآوری اطلاعات با روش کتابخانه‌ای و مشاهده تصاویر است. روش تحلیل در این پژوهش کیفی است. نمونه‌گیری در این پژوهش با روش گزینشی است. 10 عکس که در ارتباط مستقیم با موضوع نوشتار است، برای تحلیل انتخاب شده است. این پژوهش نشان می‌دهد که این پروژه هم می‌تواند جنبه شخصی داشته باشد و هم می‌تواند به لحاظ زیباشناختی مطرح باشد. کمپبل در این پروژه هم نقش دختر را ایفا می‌کند و هم به پدرش می‌پردازد. عکس‌ها به دلیل این‌که در یک سیر روایی با یادداشت‌هایی همراه شده است، جذابیت و معنای متفاوتی یافته است. کمپبل تلاش می‌کند تا یکی از دردناک‌ترین مراحل زندگی‌اش را به زیباترین شکل به نمایش بگذارد، اما در این راه تلاش می‌کند تا ما را با واقعیت رو‌به‌رو سازد و همراه کند. پروژه پدر در نمایش روزهای پایانی پدر به صورت صریح و گاهی استعاری موفق است. شاید یکی از جنبه‎های زیبا بودن این مجموعه، روبه‌رو ساختن مخاطب با واقعیت عریان و بدون پرده است.

زبان:
فارسی
صفحات:
159 تا 169
لینک کوتاه:
magiran.com/p2537769 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 750,000ريال می‌توانید 50 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 50 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!