ارزیابی مکانی-زمانی محصولات بارش ماهواره ای در مناطق شمال غرب ایران

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
در تحلیل رویدادهای اقلیمی و هیدرولوژیکی، بارش به عنوان یک پارامتر اصلی مطرح است و لذا، اندازه گیری داده های بارش با تفکیک مکانی و زمانی بالا در پیش بینی الگوهای آب و هوایی بسیار مهم است. اندازه گیری دقیق میزان بارش در سطح زمین به دلیل پراکندگی شبکه های باران سنجی، تنوع مکانی و زمانی رخدادها، اثرات باد و توپوگرافی، بسیار چالش برانگیز است. ازاین رو در چند دهه اخیر، استفاده و توسعه از محصولات ماهواره ای و تکنیک های سنجش از دور بسیار رایج شده است که در تخمین بارش ها استفاده می گردد. این پژوهش، با هدف ارزیابی داده های بارش ماهواره ای TRMM، CHIRPS، Persiann-CDR و GPM-IMERG و مقایسه آن ها با داده های زمینی در منطقه شمال و شمال غرب کشور (شامل استان های گیلان، اردبیل، آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی) انجام شد. برای این منظور، ارزیابی بین داده های ماهواره ای در مقیاس زمانی روزانه، ماهانه و فصلی با داده های مشاهده ای ایستگاه های زمینی با استفاده از شاخص های قطعی شامل POD، CSI، FAR، Bias و معیارهای آماری شامل همبستگی (Corr) و نرمال مجذور میانگین مربعات خطا (nRMSE) انجام گرفت. دوره مطالعاتی از تاریخ 12 دی 1395 (1 ژانویه 2017) تا 10 دی 1400 (31 دسامبر 2021)، بر روی 56 ایستگاه سینوپتیک انتخاب شد. نتایج اکثر شاخص ها و معیارهای آماری (Corr، nRMSE، POD و CSI) نشان داد که در همه محصولات کمترین خطا مربوط به جنوب غربی منطقه مورد مطالعه (جنوب استان آذربایجان غربی) است و با حرکت به سمت شرق منطقه و نوار ساحلی دریای خزر، خطا افزایش می یابد. در ارزیابی میانگین منطقه ای بارش، نتایج IMERG، CHIRPS و Persiann-CDR نزدیک به یکدیگر بود و با اختلافی جزیی (به جز در معیار nRMSE) محصول IMERG برتری دارد. همچنین در بررسی برآوردهای فصلی، نتایج دو محصول CHIRPS و Persiann-CDR قابل اطمینان تر بودند، اما برای استفاده از IMERG و TRMM پیشنهاد می شود که با استفاده از روش های مختلف تصحیح خطا، برآوردها تدقیق گردد. در نهایت بر اساس نتایج این پژوهش، هر محصول بر اساس نوع توپوگرافی و اقلیم منطقه، نتیجه ای متفاوت در تخمین بارش ارایه می دهد و نیاز به مطالعات بیشتر با توجه به نوع رخدادها در هر منطقه و بررسی جزیی تر هر محصول می باشد.
زبان:
فارسی
صفحات:
2141 تا 2160
لینک کوتاه:
magiran.com/p2537857 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 750,000ريال می‌توانید 50 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 50 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!