تبارزایی جمعیت گونه کشتی چسبChelonibia testudinaria Linnaeus 1758 از خلیج فارس

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

کشتی چسب گونه Chelonibia testudinaria Linnaeus روی سپر پشتی خرچنگ و لاک پشت های دریایی می چسبد و گونه ای با پراکنش جهانی شناخته می شود. براساس مطالعات تبارزادی و جغرافیای زیستی، اعضای این گونه در سه تبار مجزا قرار می گیرند. این تبارها شامل تبار نمونه های شرق اقیانوس آرام، تبار نمونه های اطلس و تبار مربوط به نمونه های غرب اقیانوس آرام و آسیای جنوب شرقی است؛ همچنین این گونه در خلیج فارس و دریای عمان پراکنش زیادی دارد و چندبار از این نواحی گزارش شده است. در مطالعه حاضر، جایگاه تبارزایی نمونه های جمع آوری شده از خلیج فارس در درخت تبارزایی جهانی این گونه با استفاده از ژن میتوکندریایی COX1 تعیین شده است. برای مقایسه، علاوه بر تعیین توالی نمونه های خلیج فارس، توالی های مشابه از بانک ژن نیز دریافت و در تحلیل های تبارزادی استفاده شد. نتایج حاصل نشان می دهد نمونه های خلیج فارس به همراه نمونه های آسیای جنوب شرقی از تایوان، مالزی، سنگاپور و همچنین ژاپن در یک تبار حمایت شده قرار می گیرند. به نظر می رسد پراکنش وسیع این گونه در منطقه هند - آرام غربی به کمک لاک پشت های دریایی تسهیل شده باشد.

زبان:
فارسی
صفحات:
67 تا 74
لینک کوتاه:
magiran.com/p2537888 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!