معرفی جمعیت های پرمحصول گونه های بومی سرده آویشن در ایران

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

اسانس های طبیعی حاصل از گیاهان اهمیت ویژه ای در صنایع مختلف ازجمله کشاورزی، دارویی، بهداشتی و آرایشی دارند. در میان گیاهان اسانس دار، آویشن جایگاه ویژه ای دارد. اسانس آویشن کاربردهای متنوعی در صنایع بهداشتی، آرایشی و غذایی دارد؛ از این رو جستجوی انواع آویشن به منظور تولید اسانس بیشتر برای صنایع مختلف جذاب است. نتایج مقایسه تولید ماده خشک و اسانس از 108 جمعیت از 9 گونه از آویشن های موجود در ایران و از چهار جمعیت آویشن زراعی با یکدیگر نشان داد گونه های بومی آویشن در ایران دارای پتانسیل تولید محصول بسیار بیشتری نسبت به گونه Thymus vulgaris هستند و به ویژه جمعیت های مختلف از گونه های T. kotschyanus و T. daenensis محصول فراوان تر و با درصد اسانس بیشتری تولید می کنند. با توجه به نتایج این پژوهش، ژرم پلاسم کشت شده، برحسب هدف طراحی شده برای استفاده دارای تنوع است. اگر هدف از کاشت و تولید آویشن، تولید ماده خشک برای استفاده در جایگاه چاشنی یا مصارفی از این قبیل باشد، امکان استفاده از جمعیت 104 گونه T. kotschyanus، جمعیت 60 گونه T. fallax، جمعیت 91 گونه T. kotschyanus و جمعیت 107 گونه T. daenensis وجود دارد و اگر هدف از کاشت آویشن تولید اسانس بیشتر باشد، استفاده از جمعیت 104 گونه T. kotschyanus، جمعیت 60 گونه T. fallax، جمعیت 90 گونه T. daenensis و جمعیت 67 گونه T. fedtschenkoi ممکن است.

زبان:
فارسی
صفحات:
71 تا 88
لینک کوتاه:
magiran.com/p2537893 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 750,000ريال می‌توانید 50 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 50 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!