گزارش جدید گیاه بیگانه(Onagraceae) Oenothera indecoraبرای فلور ایران

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

امروزه گسترش گونه های مهاجم مهم ترین تهدید برای تنوع زیستی است. در سال های اخیر، گونه های گیاهی بیگانه متعددی از سواحل دریای کاسپین، به ویژه استان گیلان گزارش شده است که برخی از آنها رفتارهای تهاجمی زیادی دارند. طی ماموریت های میدانی مربوط به جمع آوری نمونه های گیاهی از جنگل های هیرکانی در استان گیلان، گونه  Oenothera indecora Cambess.از تیره گل مغربی برای نخستین بار از منطقه سیاهکلرود چابکسر جمع آوری و شناسایی شد که گزارش جدید برای فلور ایران است. این گونه که بومی آمریکای جنوبی است، درحال حاضر در خارج از محدوده رویش طبیعی، در جایگاه نیوفیت در مناطق مختلف گرمسیری و نیمه گرمسیری استرالیا، آفریقا و اروپا استقرار دارد. این گونه ازنظر مهم ترین صفات ریخت شناسی با نزدیک ترین گونه، یعنی O. parodiana Munz.، مقایسه شده است؛ همچنین پراکنش جغرافیایی و تصاویری از گیاه، رویشگاه و نقشه پراکنش این گونه در دنیا و ایران ارایه شده است و این گونه بیگانه ازنظر برخی جنبه های تهاجمی در دنیا و ایران بررسی و مقایسه شد.

زبان:
فارسی
صفحات:
109 تا 118
لینک کوتاه:
magiran.com/p2537895 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 750,000ريال می‌توانید 50 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 50 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!