کلید شناسایی خانواده Hypogastruridae (Hexapoda: Collembola) در ایران

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

خانواده Hypogastruridae متعلق به راسته Poduromorpha از خانواده های مهم رده پادمان است. این خانواده با داشتن آرواره های بالای قوی، صفحه دندانی، برآمدگی های جانبی، فورکای قوی و دنس کوتاه از سایر خانواده های این راسته متمایز می شود. تاکسون های این خانواده از دم فنری ها، در زیستگاه های متنوع شامل خاک، زیر پوست درختان، ساحل دریا و بسترهای تجاری قارچ یافت می شود. در ایران اطلاعات اندکی از پادمان خانواده Hypogastruridae (Collembola) وجود دارد. طی چند سال اخیر، مطالعه این گروه از شش پایان رو به افزایش بوده و گزارش های زیادی از آنها ارایه شده است. تاکنون 37 گونه و هشت جنس متعلق به این خانواده از ایران گزارش شده است. جنس های Hypogastrura Bourlet, 1839 و Ceratophysella Bӧrner, 1932 به ترتیب با 12 و هشت گونه دارای بیشترین تعداد گونه در این خانواده هستند. از آنجا که کلید شناسایی جامع برای گونه ها و جنس های خانواده Hypogastruridae در ایران وجود ندارد، به منظور تسهیل مطالعه پژوهشگران علاقمند به تاکسونومی رده پادمان، در این مطالعه کلید شناسایی جنس ها و گونه های گزارش شده از این خانواده در ایران ارایه شده است.

زبان:
فارسی
صفحات:
119 تا 138
لینک کوتاه:
magiran.com/p2537896 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 750,000ريال می‌توانید 50 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 50 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!