راهکارهای استفاده از تاریخ پزشکی برای ارتقای سلامت؛ مطالعاتی در گام نخست

نویسنده:
پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

به منظور ارایه مفهوم دقیقی از اصطلاح ارتقای سلامت و به خصوص تبیین جایگاه این مفهوم به عنوان یک اصطلاح میان رشته ای، لازم است گفت وگوهای صرفا نظری متعددی صورت گیرد که یکی از مخاطبان آن در علوم مختلف، علوم انسانی باشند؛ به عبارت دیگر، به نظر می رسد لازم است جدی تر به ارتباط مفهوم ارتقای سلامت به عنوان یک داده و اصطلاح به نسبت جدید با علوم مختلف انسانی نیز توجه شود. یکی از علومی که می تواند در این بررسی مورد توجه قرار گیرد و از این رو به تعامل آن با ارتقای سلامت توجه شود، تاریخ پزشکی است. مقاله حاضر کوشیده است تا با معرفی مجموعه ای از مهم ترین داده های مربوط به تاریخ پزشکی در ایران، بیان کند که تاریخ پزشکی چگونه می تواند به مقوله ارتقای سلامت یاری دهد. توجه به تاریخ و شاخه های آن (از جمله تاریخ پزشکی) و پافشاری بر این موضوع که در تبادل داده ها بین ارتقای سلامت و تاریخ پزشکی با یکسری از مفاهیم و دانش های میان رشته ای روبه رو هستیم، از جمله پیش داده های نظری برای تبیین روش پژوهش در مقاله حاضر است. در حال حاضر کتابخانه تخصصی به نسبت مناسبی در موضوع تاریخ پزشکی در محل فرهنگستان علوم پزشکی وجود دارد و آشنایی با تنوع منابع اطلاعاتی موجود در این کتابخانه همراه با ارایه درک به نسبت دقیقی از جایگاه بعضی از اسناد، داده ها و موسسه ها در تشکیل سامانه ملی بهداشت و درمان کشور می تواند به ایجاد بحث های پیش گفته بی‏ انجامد. بر این اساس با درنظرگرفتن پژوهش های تاریخ محور، چند راهکار برای استفاده از تاریخ پزشکی در عرصه ارتقای سلامت پیشنهاد شده است.

زبان:
فارسی
صفحات:
93 تا 104
لینک کوتاه:
magiran.com/p2537954 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 750,000ريال می‌توانید 50 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 50 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!