مفردات ضدالتهاب و اورام در طب سنتی ایران

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
سابقه و هدف

بیماری‏ های مرتبط با فرایندهای التهابی مانند بیماری‏ های خودایمن و خودالتهابی بسیار متنوع و گسترده هستند. بسیاری از بیماری‏ های متابولیک، بیماری‏ های قلبی و عروقی، مغز و اعصاب، گوارش و همچنین بیماری‏ هایی مانند استیوآرتریت، آرتریت روماتویید، روماتیسم، نقرس و انواع سرطان‏ ها ماهیت التهابی دارند. همچنین استفاده از داروهای ضدالتهاب کورتیکواستروییدی عوارض جانبی جدی و گسترده‏ ای به همراه دارد. این تحقیق با توجه به اینکه اورام ذکرشده در منابع طب ایرانی از نظر علایم بالینی انطباق و تشابه زیادی به التهاب در طب کلاسیک دارد و همچنین با این نگرش که معمولا داروهای طبیعی ضدالتهاب، عوارض جانبی کمتری نسبت به داروهای صناعی دارند، انجام شد.

مواد و روش ‏ها: 

این پژوهش به صورت مطالعه مروری از منابع معتبر طب سنتی ایران مانند کتاب القانون فی الطب، المنصوری فی الطب، مخزن الادویه، مخازن التعلیم، تذکره العلاج و تحفه المومنین انجام گرفت و مفردات ضدالتهاب و اورام شناسایی و برای دقت بیشتر نام علمی این مفردات با رفرنس‏ های گیاه ‏شناسی جدید تطبیق داده شد و برای تایید خاصیت فارماکولوژیکی این داروها از منابع الکترونیکی معتبر مانند PubMed، Science Direct، Scopus استفاده شد.

یافته ‏ها:

 تعداد 150 مفرده دارویی به دست آمد که براساس تاثیر دارو بر موضع التهاب و اورام دسته‏ بندی شد. مکانیسم‏ ضدالتهابی این مفردات مشابه مکانیسم داروهای غیراستروییدی (معمولا از طریق مهار پروستاگلاندین‏ ها) یا مسیرهای ضدالتهابی مشابه گلوکوکورتیکوییدها عمل کرده یا به علت داشتن متابولیت ‏های ثانویه مختلف، مکانیسم اثر ضدالتهابی ترکیبی دارند.

نتیجه گیری:

 برخی از مفردات به دست آمده واجد اثر اختصاصی و برخی نیز دارای اثرات ضدالتهاب و اورام سیستمیک هستند. مطالعات تطبیقی (آزمایشگاهی و درون تنی) انجام شده در پزشکی نوین نشان می دهد که برخی از این داروها از نظر فارماکولوژیکی دارای اثر درمانی مورد تایید می باشند، اما برای تبدیل شدن به اشکال دارویی پذیرفته شده باید تحقیقات کامل و کافی انجام شود.

زبان:
فارسی
صفحات:
137 تا 154
لینک کوتاه:
magiran.com/p2537958 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 750,000ريال می‌توانید 50 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 50 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!