اثر کاهش فشار شبکه توزیع گاز بر میزان هدر رفت گاز، اتلاف اگزرژی و پایداری شبکه

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

گاز طبیعی با استفاده از خطوط انتقال فشار بالا از پالایشگاه ها به نقاط مصرف منتقل میشود. سپس فشار گاز در ایستگاه های دروازه شهری به psi 250 کاهش می یابد. در ایستگاه حاشیه شهری با کاهش فشار به psi 60، گاز به خطوط انتقال داخل شهری تزریق می شود. در این مطالعه اثر کاهش فشار به کمتر از psi 60 بر هدر رفت گاز، اتلاف اگزرژی و پایداری شبکه بررسی شده است. داده های آزمایشگاهی برای شهر اسلامیه واقع در خراسان جنوبی اندازه گیری شده است. نتایج بیانگر این است که با کاهش فشار خط تغذیه از psi 60 به psi 30، هدررفت گاز به ترتیب در دوره زمستانه و تابستانه %35 و %73 کاهش می یابد. در فشار psi 60، بیشینه اتلاف اگزرژی در رگلاتور مصرف اتفاق می افتد که قابل جبران نیست. در حالی که در فشارهای کمتر از فشار psi 60 بیشترین اتلاف اگزرژی در ایستگاه ناحیه شهری اتفاق می افتد. بنابراین در فشارهای پایین می توان با نصب توربین انبساطی به جای شیر اختناق بازگشت ناپذیری را کاهش داد. با بررسی پایداری شبکه، کاهش فشار خط تغذیه به psi 30 به شرکت ملی گاز پیشنهاد میشود.

زبان:
فارسی
صفحات:
39 تا 46
لینک کوتاه:
magiran.com/p2538179 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 750,000ريال می‌توانید 50 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 50 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!