بررسی عددی دمش و مکش همزمان روی ایرفویل بال یک هواپیمای مانورپذیر

نویسنده:
پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

در این مقاله، بررسی عددی اثر مکش و دمش همزمان روی ایرفویل بال یک هواپیمای مانور پذیر برای کوچک کردن حباب جدایش انجام شده است. این بررسی در عدد رینولدز106×85 و توسط نرم افزار Fluent انجام شده است. ابتدا سیستم مکش و دمش بصورت مجزا روی ایرفویل قرارگرفته و تاثیر زوایای مختلف دمش و مکش (30، 45 و 90 درجه) به همراه مکان آنها (نسبت فاصله 0، 1/0، 2/0، 3/0، 6/0، 7/0 و 8/0) بررسی شده است. در این بررسی، نسبت نیروی برآ به پسا، ضریب فشار، خطوط همتراز سرعت و فشار در حالت های مختلف نسبت به حالت بدون دمنده و مکنده مقایسه شده است. در ادامه، سیستم دمش و مکش همزمان بررسی گردید. نتایج این بررسی نشان داد که مکش در نزدیکی لبه ی حمله و دمش در قسمت انتهایی ایرفویل موجب بهبود عملکرد آیرودینامیکی می شوند که بهترین عملکرد برای دمش در فاصله 6/0طول وتر و مکش در فاصله 1/0 بود که موجب افزایش 55 درصدی نسبت برآ به پسا در مقایسه با حالت بدون دمش و مکش شده است.

زبان:
فارسی
صفحات:
203 تا 211
لینک کوتاه:
magiran.com/p2538196 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 750,000ريال می‌توانید 50 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 50 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!