تبیین تجارب بیماران دیالیز صفاقی نسبت به انجام پیوند کلیه

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
زمینه و هدف

پیوند کلیه مطمین ترین درمان جایگزین برای نارسایی مزمن انتهایی کلیه است. باوجوداین، بیماران تحت دیالیز ممکن است به دلایل مختلفی تمایل به انجام پیوند کلیه نداشته باشند. شناسایی علل عدم تمایل بیماران تحت دیالیز به پیوند کلیه می تواند سبب تسهیل فرایند پیوند و ارتقا کیفیت زندگی در این بیماران شود. بنابراین، هدف این مطالعه، تببین دلایل بیماران ایرانی تحت دیالیز صفاقی با و بدون سابقه پیوند قبلی، برای عدم تمایل به انجام پیوند کلیه است.

روش بررسی

در این مطالعه کیفی، 18 بیمار تحت دیالیز صفاقی ساکن در چهار استان ایران، مشارکت کردند. روش نمونه گیری از نوع هدفمند بود. داده ها با مصاحبه نیمه ساختاریافته انفرادی جمع آوری شد و با روش تحلیل محتوای مرسوم تحلیل شد.

یافته ها: 

تحلیل متن مصاحبه ها منجر به ظهور 3 طبقه اصلی مسیر دشوار، پذیرفتنی نبودن مقصد و عادت به دیالیز صفاقی شد. رویه پیوند، رویه طولانی مدتی است که تنش اقتصادی، مشکلات جسمی و اجتماعی زیادی برای بیماران ایجاد می کند. از سوی دیگر، همواره خطر رد پیوند وجود دارد. همچنین، بیماران به انجام دیالیز صفاقی عادت کرده اند و آن را جزیی از زندگی روزمره خود می دانند.

نتیجه گیری:

 نتایج نشان داد بیماران تحت دیالیز صفاقی دلایل زیادی برای عدم تمایل به پیوند کلیه دارند. تحت پوشش قرار گرفتن کامل پیوند کلیه توسط بیمه ها، کاهش زمان پیوند و ارایه مشاوره های پزشکی و روان شناختی می تواند سبب کاهش این موانع برای قبول پیوندکلیه ازطرف این بیماران شود.

زبان:
فارسی
صفحات:
378 تا 389
لینک کوتاه:
magiran.com/p2538246 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!