بررسی انتقادی یاس و ناامیدی در نمایشنامه رگ و ریشه دربدری، اثر ساعدی با تکیه بر فلسفه ی امید گابریل مارسل

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

مقاله‌ی حاضر که به روش کیفی و توصیفی تحلیلی نوشته شده است سعی دارد با نگاهی انتقادی، یاس و ناامیدی را از منظر فلسفه‌ی امید مارسل در یکی از آثار نمایشی ساعدی واکاوی کند. یاس و ناامیدی از جمله مفاهیمی است که پس از برخورد ایران و تمدن جدید در آثار برخی از نویسندگان ایرانی قابل مشاهده است. از این رو غلامحسین ساعدی نمایش‌نامه‌هایی با محور جامعه متوسط شهری ایران نگاشت و لایه‌های یاس را در زندگی جامعه ایرانی زمانه‌ی خود به نمایش گذاشت. از طرفی دیگر، گابریل مارسل، فیلسوف مسیحی و نمایش‌نامه‌نویس فرانسوی در برخورد با یاس برآمده از جنگ‌های جهانی و فروپاشی نظام‌های فلسفی، امکانات فلسفه‌ی امید خویش را برای عبور از یاس و ناامیدی حاصل از اتفاقات نیمه اول قرن بیستم نیل به تعالی انسان به نحوی انضمامی تعریف کرد. حال پرسش اصلی این پژوهش چگونگی نقد و بررسی مولفه‌های یاس و ناامیدی موجود در نمایش‌نامه‌ی رگ و ریشه دربدری اثر غلامحسین ساعدی با تکیه بر فلسفه‌ی امید گابریل مارسل است و اینکه چگونه با تکیه بر مفاهیمی مانند دیالکتیک امید، متافیزیک امید و امید مطلق می‌توان مولفه‌های یاس در نمایش‌نامه رگ و ریشه دربدری ساعدی را مورد واکاوی قرار داد؟ همچنین در این جستار به چگونگی ارایه‌ی راهکار برای تعالی و امید در شخصیت‌های نمایش‌نامه با تکیه بر فلسفه‌ی امید مارسل پرداخته می‌شود.

زبان:
فارسی
صفحات:
106 تا 123
لینک کوتاه:
magiran.com/p2538254 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 750,000ريال می‌توانید 50 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 50 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!