شناسایی عمق و ضخامت لایه ضعیف با استفاده از طیف سرعت فاز و منحنی پراکندگی نظری امواج رایلی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

شناسایی بی هنجاری زیرسطحی مانند وجود لایه ضعیف در اعماق و ضخامت های مختلف، نقش بسزایی در طراحی های مهندسی ایفا می کند. با شناسایی لایه های ضعیف می توان از مشکلات احتمالی جلوگیری کرد؛ لذا در این مقاله با توجه به گستردگی روش های شناسایی زیرسطحی، از روش تحلیل چند ایستگاهی امواج سطحی استفاده شده است که بسیار سریع، راحت و بی نیاز از حفاری و تخریب است. در این راستا با شبیه سازی در محیط نرم افزار اجزاء محدود آباکوس (Abaqus)، تاثیر تغییرات ضخامت و عمق قرارگیری لایه ضعیف با نتایج مدل خاک سه لایه نرمال مقایسه شده است. لایه های ضعیف در ضخامت های 2، 4 و 8 متر و اعماق مدفون 2، 4 و 8 متر از سطح زمین انتخاب و ارزیابی شده اند. در ادامه، نتایج خروجی هرکدام از مدل های شبیه سازی شده در نرم افزار متلب پردازش و طیف سرعت فاز و منحنی پراکندگی نظری امواج رایلی ترسیم شده است.  نتایج نشان دادند وجود لایه ضعیف در هر عمق و ضخامتی موجب ایجاد پرش در طیف سرعت فاز امواج رایلی می شود با این تفاوت که با افزایش عمق مدفون لایه ضعیف، موقعیت پرش از فرکانس های بالاتر به فرکانس های پایین تر انتقال می یابد و تاثیر افزایش ضخامت لایه ضعیف به صورت افزایش تعداد پرش ها در طیف سرعت فاز مشاهده می شود. با انطباق طیف سرعت فاز و منحنی پراکندگی نظری امواج رایلی به وضوح مشخص شده است که طیف سرعت فاز از مد اساسی به سمت مدهای بالاتر انتقال یافته است. دلیل این رخداد، آن است که مدهای بالاتر در برخی فرکانس های خاص انرژی بیشتری دارند. درک صحیح و درنظر گرفتن این تغییرات و اعمال آنها بر داده های ورودی تحلیل برگردان موجب شده است مقاطع سرعت موج برشی و طولی پذیرفتنی تر و دقیق تری حاصل شود.

زبان:
فارسی
صفحات:
57 تا 77
لینک کوتاه:
magiran.com/p2538258 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 750,000ريال می‌توانید 50 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 50 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!