ریخت پیکرهای اساطیری مهر در گذار از مناسک «میثر» تا «متزماهر» در ایران و ارمنستان

نویسنده:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

هدف این مقاله بررسی روابط علی معلولی گذارگری اسطوره‌ی میترا به آیین مهر و متز ماهر در فرهنگ اقوام ساکن در آسیای میانه و قفقاز از منظر انسان‌شناسی نمایش است. ریخت‌شناسی مبتنی بر بن مایه‌های فرهنگی اسطوره‌ی مهر با رویکرد خاستگاه‌شناختی بینافرهنگی همواره از دغدغه‌ی شرق‌شناسان و پژوهشگران اسطوره‌شناس بوده و هست. این مقاله درصدد بازشناسی مناسک گذار از نمایشگری‌های اسطوره‌ی مهر در ایران باستان و چگونگی کاربری آن با عناوینی مانند متز ماهر در آسیای میانه و قفقاز، به ویژه در فلات ارمنستان است. شواهد نشان می‌دهد که در هزاره دوم پیش از میلاد، اسطوره میترا با لوگوی صلح، دوستی و پیمان مهر، به آسیای میانه، قفقاز، دریای سیاه، اروپا و خاور نزدیک (بیست و شش کشور اروپایی و آسیایی)، از جمله ارمنستان رفته و در حال حاضر نیز در برخی از مناطق جهان همچنان جاری است. مردم آسیای میانه مانند ایرانیان به اسطوره‌ی مهر و نمایشگری‌های مربوط به نگاهبانی از آتش، آب، خاک، و هوای منتسب به آخشیج‌های ایرانی همواره پایبندند. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می‌دهد کهن الگوها و نمایشگری‌های زیادی مانند «میتراگان»، «متز ماهر»، «باریگندان، «مزآخچیک»، «درن دز»، «وارداوار»، و حتی الفبای زبانی قابل تاملی بین ایرانیان و مردم آسیای میانه و قفقاز به ویژه بین ارمنیان رواج پیدا کرده است. به نظر می‌رسد اسطوره مهر در ارمنستان متعلق به دوره‌های مهم آیین‌های زروان، میترا و زرتشتی باشد. اما گسترش آن در جهان مربوط به دوره‌های امپراتوری هخامنشیان، اشکانیان و ساسانیان است. دوره‌ای که موجد درهم‌آمیختگی فرهنگی بین ایرانیان و بیست و شش ساتراپی تحت امپراتوری ایرانیان بوده است. روش پژوهش در این مقاله، اسنادی میدانی، و مشاهده‌ی مشارکتی نگارنده در میدان پژوهش (اجرای نمایش اساطیری متز ماهر) بوده و به روش تحلیل محتوای کیفی نیز تحلیل و تفسیر شده است.

زبان:
فارسی
صفحات:
76 تا 92
لینک کوتاه:
magiran.com/p2538292 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 750,000ريال می‌توانید 50 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 50 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!