شناسایی و رتبه بندی ریسک های حسابداری شرکتها (مقدمه ای بر تحلیل توپولوژیکی)

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

در سال های اخیر، نگاه به مدیریت کردن ریسک و همچنین، پیاده سازی آن در سازمان های کوچک و بزرگ در ایران مورد توجه قرار گرفته است. در این بررسی جامعه آماری حسابداران در شرکت های پذیرفته شده در بورس می باشد. قلمرو مکانی تحقیق حاضر بورس اوراق بهادار تهران شامل اطلاعات سال 1400 می باشد. در این بررسی ابتدا با استفاده از مطالعات کتابخانه ای و اسناد با استفاده از نرم افزار ATLAS.ti 9 ریسک های مختلف شناسایی گردید. ریسک ها کدگذاری شده سپس با نظر اساتید و خبرگان بعضی از کدها حذف گردید. به منظور تایید این ریسک ها پرسشنامه بخش دلفی تهیه و از نظر 35 نفر از خبرگان که دارای تحصیلات فوق لیسانس و دکتری و دارای سابقه کار بیشتر از 10 سال در حوزه حسابداری و مدیریت مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران استفاده شد. از تعداد 26 ریسک، تعداد 24 ریسک تایید شد. برای محاسبات بخش دلفی از نرم افزار Excel 2016 استفاده شده است. انتخاب خبرگان به صورت گلوله برفی بوده و تا رسیدن به اشباع نظری ادامه یافته است. در این بررسی به ترتیب ریسک های تورم، نقدینگی، اعتباری، درآمد، بودجه، نقدشوندگی، نرخ مبادله، مالیات، سرمایه گذاری مجدد، تامین مالی مجدد، عملیاتی، نرخ بهره، منابع انسانی، تکنولوژی، مدیریت، رقابت، قوانین و مقررات، صنعت، شهرت، نظام های مدیریتی، فرآیندها، قیمت سهام به عنوان ریسک های حسابداری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار شناخته شده اند و برای مدیریت ریسک ها پیشنهاداتی بیان شده است.

زبان:
فارسی
صفحات:
1 تا 15
لینک کوتاه:
magiran.com/p2538390 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 750,000ريال می‌توانید 50 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 50 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!