سرمایه اجتماعی و سررسید بدهی ها

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
هدف

یک مولفه اصلی سرمایه اجتماعی، یعنی سطح اعتماد، برای موفقیت اقتصادی در جامعه ضروری است. سرمایه اجتماعی به شرکت ها کمک می کند تا سطح بدهی و سرمایه متناسب خود را انتخاب نمایند. لذا رفتارهای اقتصادی را به سوی رفاه جمعی سوق می دهد. نوع ساختار سررسید بدهی ها و دست یابی به سطوح بهینه، همیشه مورد توجه تحلیل گران می باشد. در ارتباط با سطح بهینه استقراض؛ میزان استقراض کوتاه مدت و بلندمدت در نواحی با سطوح مختلف سرمایه اجتماعی، مدنظر قرار گرفت. با بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و سررسید بدهی ها، تاثیر میزان اعتماد ایجاد شده از طریق سرمایه اجتماعی در این رابطه مورد بررسی قرار گرفت.

روش

سرمایه اجتماعی در این پژوهش شامل سرمایه اجتماعی کل و هریک از سطوح سه گانه آن: سرمایه اجتماعی در سطح کلان، میانی و خرد می باشد. نمونه پژوهش شامل اطلاعات 121 شرکت (از 23 استان) پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1393 الی 1397 می باشد.

یافته ها: 

نتایج کلی فرضیه ها نشان می دهند که سرمایه اجتماعی کل و هریک از سطوح آن، با سررسید بدهی های کوتاه مدت و بلندمدت به ترتیب؛ رابطه منفی و مثبت معنادار دارد. به عبارتی، شرکت های مستقر در نواحی با سرمایه اجتماعی بالا، نسبت به شرکت های مستقر در نواحی با سرمایه اجتماعی پایین، دارای سررسید بدهی های کوتاه مدت کمتر و بلندمدت بیشتر در ساختار سرمایه خود می باشند. لذا هزینه تامین مالی در این شرکت ها به دلیل استقرار در مناطق با سرمایه اجتماعی بالاتر، کمتر می باشد.

زبان:
فارسی
صفحات:
39 تا 56
لینک کوتاه:
magiran.com/p2538392 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 750,000ريال می‌توانید 50 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 50 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!