تبیین اثر بکارگیری نگرش های مختلف فنون مذاکره بر ارائه خدمات با کیفیت در حسابرسی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

موفقیت یک سازمان در کنار توانایی های فنی مورد نیاز، به توانایی کارکنان در برقراری ارتباط موثر با مشتریان بستگی دارد. افراد در هر شغل، تخصص و حرفه ای که باشند درگیر ارتباطات و فرآیندهای مرتبط با آن می باشند برای اداره صحیح این ارتباطات گسترده و پیچیده، به ابزار مناسب آن نیاز است، که مذاکره یکی از این ابزارهای اساسی است. موسسات حسابرسی به عنوان بنگاه های خدماتی از این موضوع استثنا نبوده و مذاکره با صاحبکار همواره یکی از موضوعات بسیار مهم در این حرفه بوده است. بکارگیری فنون مناسب در مذاکره بین موسسه حسابرسی و صاحبکار، می تواند مساعدت مطلوبی به شکل-گیری کیفیت مطلوب خدمات حسابرسی نماید. در همین راستا هدف این پژوهش، بررسی اثر رویکردهای مختلف فنون مذاکره در حسابرسی بر کیفیت ارایه خدمات می باشد. دوره زمانی پژوهش، سال 1400 بوده و داده های مورد نیاز برای پاسخ به پرسش پژوهش با توزیع پرسشنامه در بین جامعه حسابداران رسمی جمع آوری و داده های بدست آمده از 156 پرسشنامه تکمیلی و با استفاده از معادلات ساختاری و بکارگیری نرم افزار smartPLS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته های پژوهش نشان می دهد که اولا رویکرد کلامی فنون مذاکره در حسابرسی با کیفیت ارایه خدمات ارتباط دارد، ثانیا رویکرد غیرکلامی فنون مذاکره در حسابرسی با کیفیت ارایه خدمات ارتباط دارد و ثالثا رویکرد اطلاعاتی فنون مذاکره در حسابرسی با کیفیت ارایه خدمات ارتباط دارد.

زبان:
فارسی
صفحات:
183 تا 195
لینک کوتاه:
magiran.com/p2538401 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 750,000ريال می‌توانید 50 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 50 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!