تبیین دلایل روایی دال بر علل تحقیقی بودن اصول دین ازمنظر معصومین

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:

میل فطری به شناخت حقایق از یک سوی، و اشتیاق نفع طلبی ومصونیت از ضرر و خطر از سوی دیگر،داعیه واشتیاقی برای تفکر و اکتساب دانشها و بینشها می باشد .تحقیقی بودن اصول دین، اصلی است مسلم که سیره کلامی وعملی معصومین (ع) ، شرع و عقل و وجدان آن را تایید می نماید، اصول دین اعتقادات مبنایی است که قبول آن ها باعث داخل شدن در دین می شود و انتقال آن ها در فروع تعبدی، بعنوان روح این فروع، زیست مومنانه را بهمراه خواهدداشت. معصومین درمواردی که به اصول دین برمی گردد .با انواع استدلالهای متفاوت برای طیف های گوناگون جامعه بیان می نمودند. گرچه روش های استدلال متفاوت است و شامل استدلالهای صریح ،کلامی و استدلالهای غیرمستقیم سیره عملی نیزمی باشد. گرچه شناخت اصول دین، باور و اندیشه ای خنثی نیست که در حوزه رفتار و کردار انسان اثری نداشته باشد و در رابطه با دیگر اندیشه ها و تیوری های وی قرار گیرد و از نظام های اجتماعی و سیاسی و ارزش های اخلاقی او گسسته باشد، بلکه اصول دین از یک سو، نظام ارزشی اخلاقی انسان موحد را پدید می آورد و از لحاظی مناسبات حقوقی، اجتماعی و سیاسی را نظم می بخشد .

زبان:
فارسی
صفحات:
45 تا 78
لینک کوتاه:
magiran.com/p2538445 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 750,000ريال می‌توانید 50 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 50 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!