نقش آزمون تجربی، در بررسی صدق برخی احادیث و روایات

نویسنده:
پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:
آموزه های دینی، شامل بسیاری از جملات «خبری» و «خبری مشرط» هستند که مومنین و یا غیر مومنین را به «نتایج» یا «جزاء هایی» وعده می دهند. از آنجایی که عدم نتیجه عملی صدق این جزاء ها، می تواند در زندگی روزمره فرد فرد مسلمانان و حتی غیرمسلمانان، اثرگذار باشد و موجب تقویت یا سستی بنیان اعتقادات دینی و یا ترویج و تقبیح مذهب شود، لازم است برای رفع این مشکل، این آموزه ها را از هر طریقی که امکان دارد، مورد ارزیابی قرار داد. اگر گزاره های دینی، قابل تجربه باشند، می توان و حتی باید آن ها را تجربه کرد و اگر در آزمون تجربی، نتوانست صادق باشند، به استناد تجربه، صدق آن گزاره را ابطال نمود. بنابراین، تجربه می تواند برخی گزاره های دینی (حداقل به صورت موردی و با پذیرش قواعدی به صورت کلی) را ابطال و یا اثبات نماید؛ و آموزه های دینی را از پلشتی ها و خرافات بزداید. به نظر می رسد این راه جدید (یعنی آزمون تجربی)، جدای از بررسی های نظری احادیث و روایات، ابزار مناسبی برای بررسی عملی صحت و صدق روایات و احادیث باشد.
زبان:
فارسی
صفحات:
79 تا 106
لینک کوتاه:
magiran.com/p2538446 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 750,000ريال می‌توانید 50 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 50 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!