کنترل حرفه پزشکی از رهگذر قواعد رفتار حرفه ای (مطالعه تطبیقی رویکرد آلمان و امریکا)

نویسنده:
پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

کنترل نظام‏های حرفه‏ای و صنفی در قالب نظارت قیمومتی همیشه مطرح است. لیکن امکان کنترل این نهادها بر مبنای وضع پاره‏ای استانداردهای حرفه‏ای مبتنی بر خودگردانی نیز ممکن است. حرفه پزشکی به دلیل ارتباط با مهم‏ترین جنبه‏های حیات بشری از حساسیت ویژه‏ای برخوردار است و تلاش می‏شود، عملکرد اعضای آن مشمول استانداردهای حرفه‏ای قرار گیرد که گاهی توسط مراجع دولتی و در کالبد قواعد اخلاقی به تصویب می‏رسند. منتها در کشورهایی چون آلمان و امریکا، نظام‏های پزشکی مبادرت به وضع این استانداردها در قالب قواعد رفتاری می‏کنند. قواعد رفتار حرفه‏ای در مقایسه با قواعد اخلاقی از تعین بیشتری برخوردار بوده و واجد پاره‏ای از ضمانت‏های اجرایی می‏باشند و لذا از قدرت الزامی برخوردارند. پرسش این است که در آلمان و امریکا، استانداردهای حرفه‏ای پزشکان چه وضعیتی دارد؟ از آنجا که تکالیف مندرج در قواعد رفتاری پزشکان دو کشور، به طور دقیق نحوه عملکرد پزشکان را تبیین و برای تضمین رعایت آن‏ها ضمانت‏اجرا پیش‏بینی شده، لذا قواعد مزبور در قالب حقوق نرم واجد الزام حقوقی تلقی می‏شوند. هدف این مقاله، تبیین تکالیف رفتاری پزشکان و ضمانت‏اجراهای آن به مثابه بخش مهمی از قواعد رفتار حرفه‏ای است تا دریابیم که مصوبات نهادهای حرفه‏ای پزشکی نیز با لحاظ پاره‏ای شرایط، الزام‏آور بوده و قادر به کنترل رفتار پزشکان هستند. در این راستا با استفاده از کدهای رفتاری، کتب و مقالات، به شیوه‏ای توصیفی- تحلیلی درصدد این هدف هستیم. یافته‏ها نشان می‏دهد که به رغم پیش‏بینی بعضی تکالیف رفتاری مانند رازداری در دو کشور، رویکرد آلمان نسبت به وضع تکالیف رفتاری و ضمانت‏اجراها دقیق‏تر و در راستای خودگردانی حرفه‏ای است.

زبان:
فارسی
صفحات:
105 تا 129
لینک کوتاه:
magiran.com/p2538533 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 750,000ريال می‌توانید 50 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 50 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!