بررسی صحت و ارزش تشخیصی تست های آسیب لیگامان صلیبی قدامی: مقاله مروری

پیام:
نوع مقاله:
مقاله مروری (بدون رتبه معتبر)
چکیده:

هدف :

هدف هدف از انجام این مطالعه مروری بررسی صحت و ارزش تشخیصی تستهای بالینی آسیب لیگامان صلیبی قدامی می باشد.

روش ها :

پایگاه های الکترونیکی Google Scholar، PubMed و Science Direct با استفاده از کلید واژه های مرتبط و با هدف یافتن مقالاتی که ارزیابی بالینی آسیب های لیگامان صلیبی قدامی زانو را مورد بررسی قرار داده بودند جستجو گردید. سپس کیفیت مطالعات بر اساس ابزار کاداس2 ارزیابی شد.

یافته ها:

 10 مقاله جهت بررسی نهایی انتخاب گردید. در حوزه انتخاب بیمار در مبحث خطر سوگیری نسبت یکسانی از ریسک اندک, نامشخص و زیاد وجود داشت. در حوزه تست تشخیصی در مبحث خطر سوگیری، 80 درصد مقالات ریسک اندک داشتند. در حوزه بررسی ماخذ استاندارد در مبحث خطر سوگیری 70 درصد مقالات ریسک اندک داشتند. در حوزه بررسی معیارهای روان بودن و زمان بندی در مبحث خطر سوگیری، 40 درصد ریسک نامشخص و زیاد داشتند. همچنین در حوزه انتخاب بیمار در مبحث قابلیت اجرا، نیمی از مقالات دارای ریسک اندک بودند. در حوزه تست تشخیصی در مبحث قابلیت اجرا، 80 درصد مقالات ریسک اندک داشتند. در حوزه ماخذ استاندارد مورد استفاده در مقالات در مبحث قابلیت اجرا، 40 درصد مقالات دارای ریسک اندک یا نامشخص بودند.

نتیجه گیری:

 علی رغم استفاده گسترده از تست های بالینی ارزیابی آسیب های لیگامان صلیبی قدامی به دلایلی مانند تفاوت در تجربه بالینی و دانش آزمونگران, تفاوت در مدت زمان سپری شده از پارگی و تفاوت در وضعیت بیمار هنگام تست هنوز نمی توان به طور قطعی در خصوص استفاده از یک تست توافق کامل داشت.

زبان:
فارسی
صفحات:
128 تا 140
لینک کوتاه:
magiran.com/p2538687 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 750,000ريال می‌توانید 50 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 50 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!