ورزش و بازتاب های اجتماعی از منظر «مارسل موس»

نویسنده:
پیام:
نوع مقاله:
مقاله مروری (بدون رتبه معتبر)
چکیده:
هدف

" مارسل موس"به اعتقاد اصحاب علوم اجتماعی فاتح سرزمین جدید جامعه‏شناسی ورزش است؛ سرزمینی که در آن، انسان محصول بدن خویش خوانده می‏شود و تصور بر آن است که کلیه‏ی تکنیک‏ها و فنون بدن، بازتاب ایستارها و ساختارهای اجتماعی و برآیند بستر فرهنگی بوده و حرکات کالبدی با فرهنگ و نظام اجتماعی ارتباط تنگاتنگی دارد. مارسل موس، فاتح سرزمینی است که طلیعه‏ دار ورود علم اجتماعی به عرصه‏ ی فعالیت‏های بدن و همچنین بازی و رویدادهای ورزشی است تا بدین وسیله، بنیان جامعه‏ شناسی ورزش را پی افکند. هدف از این مقاله بررسی و بازشناسی اندیشه های این جامعه شناس کلاسیک در حوزه ورزش و بازی و کارکردهای اجتماعی و فرهنگی این پدیده ها است.

روش شناسی:

 روش تحقیق این مطالعه بر اساس ماهیت موضوع از نوع اسنادی است و به تبع آن از فن کتابخانه جهت گردآوری اطلاعات استفاده شده است.

یافته ها

در این نوشتار، نخست نگاهی گذرا به زندگی و آثار مارسل موس، جامعه‏شناس فرانسوی شده، سپس کاربست اندیشه‏های اجتماعی او در زمینه‏ی بازی و ورزش تشریح شده و بن‏مایه‏های افکار وی در زمینه‏ی علم نوظهور جامعه‏شناسی ورزش مورد بررسی قرار گرفته است. آن‏گاه به تبیین شالوده‏ی نظریه‏های وی در مورد واقعیت‏های اجتماعی تام از جمله بازی‏ها و ورزش با تاکید بر مقاله‏ی "فنون بدن" نظری افکنده و به طبیعت انسان و جنس فنون کالبدی و همچنین عواطف آدمی که همگی رنگ و بوی فرهنگی دارد و از عنصر مشترک جامعه‏شناختی به نام "عادت‏واره" پیروی می‏کند، پرداخته‏ شده است. سرانجام تحلیل بازی‏ها با استفاده از رسم اقوام ابتدایی به نام "پتلاچ" که مارسل موس آن را از بومیان سواحل شرقی به عاریت گرفته، انجام شده است.

نتیجه گیری

مارسل موس مدعی شده بر اساس این رسم، انگیزه و هدف انسان از بازی نه صرفا سود و منفعت مالی، بلکه اهداف غیراقتصادی از جمله تحکیم روابط و ارتقا جایگاه و منزلت اجتماعی بوده است.

زبان:
فارسی
صفحات:
345 تا 358
لینک کوتاه:
magiran.com/p2538723 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 750,000ريال می‌توانید 50 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 50 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!