شناسایی عوامل موثر بر وابستگی به برند باشگاه های لیگ برتر فوتسال ایران

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:
هدف

وابستگی به برند می‌تواند تمایل مشتری برای خرید مجدد و وفاداری به برند را تقویت کند. از این رو هدف از انجام این تحقیق شناسایی عوامل اثرگذار بر وابستگی به برند باشگاه‌های لیگ برتر فوتسال ایران می‌باشد.

روش‌شناسی: 

پژوهش مورد نظر همبستگی از نوع کاربردی بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه هواداران تیم فوتسال شهروند ساری بوده است. حجم نمونه بی‌نهایت و اندازه نمونه برابر با 384 نفر بودند. همچنین برای محاسبه حجم نمونه از فرمول‌ کوکران برای جوامع نامحدود‌ استفاده شد. محقق با مطالعه‌ی متغییرهای بسیاری از مقالات خارجی پرسشنامه محقق ساخته‌ای را تهیه نمود که روایی آن توسط ده تن از اساتید خبره و پایایی آن از طریق آزمون آلفایی کرونباخ تایید شد. برای تجزیه و تحلیل داده‌های تحقیق از آزمون‌های آماری مدل‌یابی معادلات ساختاری SEM و تحلیل عامل تاییدی CFA استفاده شد.

یافته‌ها:

 یافته‌های نشان داد که همه متغییرهای تحقیق که شامل موفقیت و هویت هوادار، دانش، سرمربی، اجتماعی شدن، سنت، محصول، اهمیت، لوگو، پذیرش گروه همسالان، مدیریت، نوستالوژی، استادیوم، رهایی از روزمرگی، جو استادیوم، تعلیم و تربیت، بازیکن ستاره و افتخار به مکان زندگی به ترتیب در وابستگی به برند باشگاه‌ لیگ برتری فوتسال شهروند ساری تاثیر مثبت و معناداری دارند.

نتیجه‌گیری: 

پیشنهاد می‌شود به مدیران و مسیولان باشگاه لیگ برتری فوتسال شهروند ساری که در استفاده از نتایج این پژوهش برای پیشبرد اهداف باشگاه اهتمام لازم را داشته باشند.

زبان:
فارسی
صفحات:
86 تا 100
لینک کوتاه:
magiran.com/p2538817 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 750,000ريال می‌توانید 50 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 50 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!