جامعه شناسی ورزشی

نویسنده:
پیام:
نوع مقاله:
یادداشت تحریریه (بدون رتبه معتبر)
چکیده:

جامعه شناسی ورزش یکی از زیر شاخه‌های حیطه جامعه شناسی است. ورزش، از این لحاظ که یک پدیده اجتماعی است می‌تواند به عنوان حوزه‌ای از جامعه شناسی به شمار ‌رود. در حوزه جامعه شناسی ورزش، ارتباط، تاثیر و تعامل متقابل مردم و ورزش مطرح می شود. مردم ممکن است افراد ورزشکار در انواعی از ورزش‌ها باشند که در میدان‌های مسابقه، به رقابت می پردازند و یا افراد غیر ورزشکاری باشند که برای اهدافی چون تندرستی جسمانی و روانی و یا گذران اوقات فراغت به ورزش و فعالیت بدنی می‌پردازند. همه ساختارها، الگوها، سازمان ها و گروه‌های مختلف اجتماعی-فرهنگی مرتبط با ورزش در حوزه جامعه شناسی ورزشی جای می‌گیرند. شکی نیست که در دنیای امروز ورزش تاثیر مستقیم و غیر مستقیم بر جامعه از نظر اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی دارد بنابراین مطالعه و بحث این اثرها در حیطه جامعه شناسی ورزش قرار می گیرند. شروع و ظهور جامعه‌شناسی ورزش به پایان قرن نوزدهم برمی‌گردد زمانی که تاثیر رقابت های ورزشی بر گروه و جامعه مورد بحث و آزمایش قرار گرفت. به دنبال آن ورزش و بازی به عنوان یکی از ارکان اولیه و ضروری برای تولید فرهنگ مطرح شد. این پدیده ها به ظهور و رشد جامعه شناسی ورزش کمک شایانی نمود طوری که در سال 1970، جامعه شناسی ورزش به عنوان یک رشته مطالعاتی سازمان یافته مورد توجه قرار گرفت و برای اولین بار انجمن جامعه شناسی ورزش آمریکای شمالی در سال 1978 با هدف مطالعه این رشته تشکیل شد و حاصل این تلاش‌ها انتشار "مجله جامعه شناسی ورزشی" بود.

زبان:
فارسی
صفحات:
1 تا 3
لینک کوتاه:
magiran.com/p2538824 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 750,000ريال می‌توانید 50 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 50 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!