مقایسه محیط پرورش تنیس بازان سطوح مختلف رقابتی و اجتماعی (ایرانی و خارجی) از نظر میزان تمرین و حمایت اجتماعی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:
هدف

در این پژوهش فرآیند اکتساب مهارت در تنیس‌بازان رتبه‌های برتر و رتبه‌های آخر ایرانی و همین‌طور، تنیس‌بازان ایرانی و خارجی مقایسه شده است.

روش‌شناسی: 

بدین منظور 40 تنیس‌باز ایرانی (22 تنیس‌باز از رتبه‌های برتر و 18 تنیس‌باز از رتبه‌های آخر) و 15 تنیس‌باز خارجی به صورت در دسترس و هدفمند انتخاب شدند. باروش مصاحبه گذشته‌نگر و با استفاده از فرم مصاحبه کوته، اریکسون و لاو (2005)، سن شروع و میزان تمرینات در سه بخش آمادگی جسمانی، تمرینات تخصصی و آمادگی ذهنی. همین‌طور میزان حمایت اجتماعی ثبت شد. داده‌های به‌دست‌آمده با آزمون‌تی مستقل تحلیل شد.

یافته‌ها: 

میانگین سن شروع تنیس در تنیس‌بازان ایرانی رتبه‌های برتر (23/10 سال) به‌طور معناداری پایین‌تر از تنیس‌بازان ایرانی رتبه‌های آخر (15 سال) بود اما در میانگین سن شروع تنیس در تنیس‌بازان ایرانی (31/11 سال) و خارجی (20/8 سال) تفاوت معناداری مشاهده نشد. بین تنیس‌بازان ایرانی رتبه‌های برتر و آخر و همین‌طور، ایرانی و خارجی به لحاظ میانگین ساعات پرداختن به تمرین تنیس، تمرین بدنسازی و تمرین مهارت‌های روانی تفاوت معناداری مشاهده نشد. اما درصد حمایت اجتماعی والدین در رده سنی 13- 15 سال و 16 سال به بالا و همین‌طور حمایت اجتماعی مربی در رده سنی 6-12 سال در تنیس‌بازان خارجی بیش‌تر از تنیس‌بازان ایرانی بود.

نتیجه‌گیری:

 اجرای تحقیق حاضر اطلاعات ارزنده‌ای را در مورد فرآیند اکتساب مهارت تنیس‌بازان و همچنین انواع فعالیت‌هایی که در کسب عملکرد ماهرانه آنان موثر بوده است، فراهم می‌کند

زبان:
فارسی
صفحات:
19 تا 29
لینک کوتاه:
magiran.com/p2538827 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 750,000ريال می‌توانید 50 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 50 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!