بررسی انتقادی مولفه فردگرایی در نظریه معنویت گرای عقلانیت و معنویت

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:
نظریه «عقلانیت و معنویت» به دنبال ایجاد رضایت باطنی انسان با رویکرد معنویت گرایی جدید است. ملکیان در این نظریه با التفات به شاخص های دنیای مدرن، مبانی انسان شناسانه خاصی را برای معنوی شدن برگزیده است. از جمله این مبانی، «فردگرایی» انسان معنوی و درنتیجه درونی و شخصی بودن معنویت است. تحقیق پیش رو بر آن است که مولفه فردگرایی نظریه «عقلانیت و معنویت» را با استفاده از تبارشناسی مفهومی آن، مورد ارزیابی و تحلیل انتقادی قرار دهد. چالش جدی در کسب رضایت باطن در سلوک انسان معنوی، بی توجهی به تاثیرپذیری واقعی انسان از ساختارها و نهادهای اجتماعی، خودشکن بودن معنویت حاصل از تفرد، تقلیل شان اخلاق و معنویت به روانشناسی درمان گرا و درنهایت تنهایی بیشتر انسان معنوی از پیامدهای منفی پذیرفتن مبنای فردگرایی در معنویت گرایی هستند. این تحقیق از نوع پژوهش های نظری بنیادین است و با داده های آن با روش توصیفی_تحلیلی، گردآوری شده و از طریق کتابخانه ای منابع را مورد بررسی قرار می دهد.
زبان:
فارسی
صفحات:
154 تا 189
لینک کوتاه:
magiran.com/p2538852 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 750,000ريال می‌توانید 50 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 50 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!