مبانی تربیت عرفانی از منظر عرفان شیعی ماثور (بر اساس تبیین اندیشه های آیت الله سعادت پرور)

نویسنده:
پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:
در نظام های تربیتی، «اهداف تربیتی» همواره از آبشخور «مبانی» تغذیه می کنند و «اصول تربیتی» که منبع استخراج «روش های تربیتی» هستند نیز به نوبه خود مستند به «مبانی» هستند. پژوهش فرارو با هدف کشف مبانی تربیت عرفانی بر اساس نظریات تربیتی عارف واصل، آیت الله سعادت پرور (که همواره در تحقیقات خود متکی به قرآن و روایات شیعی به ویژه ادعیه است و نه اقوال عارفان) نگاشته شده و در این راستا با بهره گیری از شیوه توصیفی تحلیلی، تالیفات عرفانی و تربیتی ایشان مشتمل بر 23 جلد کتاب در مباحث عرفانی را تحلیل و مقوله بندی کرده تا به مبانی به عنوان بنیادهای نظام تربیت عرفانی مورد نظر ایشان دست یابد. مبانی مورد نظر در هشت محور (خداشناختی، هستی شناختی، انسان شناختی، معرفت شناختی، راهنماشناختی، دین شناختی، ارزش شناختی، روش شناختی) به دست آمده اند و در این راستا برخی از آیات و روایات که مستند ایشان محسوب می شوند نیز تببین شده است.
زبان:
فارسی
صفحات:
190 تا 224
لینک کوتاه:
magiran.com/p2538853 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!